Ny guide skal gøre medicinhåndtering mere patientsikker

Styrelsen for Patientsikkerhed udgav den 13. november en opdateret guide, til de steder uden for sygehusene, hvor medicinhåndtering er en del af dagligdagen.

Baggrund
Guiden er en opdateret version af en tidligere udgave fra 2011, og tager afsæt i de henvendelser og spørgsmål Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget, samt de foretaget besøg på behandlingssteder, i forbindelse med det sundhedsfaglige tilsyn.

Den nyudgivet pjece skal først og fremmest læses som et supplement til Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger på området.
Du kan læse mere om de faglige vejledninger – klik her

Pjecen er udarbejdet som et værktøj for personale og ledelse på plejecentre, i hjemmepleje, hjemmesygepleje, på bosteder og andre institutioner uden for sygehuse, hvor personalet håndterer medicin.

Formålet med pjecen er således at medvirke til, at patienterne får den rigtige medicin.

Risikosituationslægemidler
Der bliver rettet en ekstra opmærksomhed mod de såkaldte risikosituationslægemidler, som er et af de nye afsnit i guiden. Det drejer sig bl.a. om opioider, gigtmedicinen Methotrexat og insulin, hvor der er større risiko for fejl i medicinhåndteringen.

Hvordan sikres en korrekt håndtering af medicin?
Du kan sikre en korrekt håndtering af medicin ved at følge pjecens 11 fokusområder, som indeholder:

 1. Ordinering af medicin
 2. Dokumentation af medicinordinationer
 3. Tjekliste til dokumentation
 4. Modtagelse af medicin
 5. Opbevare og bortskaffe medicin
 6. Dispensering
 7. Administration
 8. Ansvar
 9. Instrukser 
 10. Risikosituationslægemidler
 11. Risikosituationer

Du kan læse hele pjecen – klik her