Nu opkræves det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn

Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr. Nu er det blevet tid til den årlige betaling. Derfor vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, modtage en faktura i slutningen af maj.

Ordningen er bestemt i Sundhedsloven, og størrelsen på gebyret afhænger af behandlingsstedets kategori og omsætning.

Satserne for det årlige gebyr for 2019 kan findes her.

Behandlingssteder opkræves gebyr på baggrund af oplysninger i Behandlingsstedsregistret. Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte, skal man opdatere oplysningerne via selvbetjeningsløsningen, og efterfølgende skal der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der ønskes en ny faktura.

Fakturaen sendes elektronisk. Hvis der er angivet et EAN-nummer, sendes den hertil, ellers fremsendes fakturaen til virksomhedens e-boks. Har behandlingsstedet ikke et CVR-nummer, sendes fakturaen pr. mail.

Find selvbetjeningsløsningen her.

Du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, registrering og gebyr - klik her.

Styrelsen kan kontaktes med spørgsmål på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.