NGO’er og foreninger kan få midler til sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsstyrelsen inviterer landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler, der kan supplere eller støtte deres arbejde med at fremme sundhed og forebygge sygdom.

Der er 44,8 mio. kr. til udmøntning i 2021, under forudsætning af at Finanslov 2021 bliver vedtaget. Der er allerede afsat 7,85 mio. kr. til foreninger og organisationer med faste bevillinger på Finansloven, og der åbnes nu for ansøgning om de resterende 36,95 mio. kr.

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

 • Alkoholforebyggelse
 • Mental sundhed
 • Seksuel sundhed
 • Astma og allergi
 • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tobaksforebyggelse
 • Monitorering på sundhedsområdet
 • Fysisk aktivitet
 • Forebyggelse af dopingmisbrug

Tilskuddet gives til konkrete aktiviteter og ikke general drift.

Projektperiode
Det er muligt at søge til:

 • 1-årigt projekt med afslutning senest den 31. december
 • 3-årigt projekt (flerårigt med betinget tilsagn) med afslutning senest den 31. december 2023

Det forventes at tre fjerdedele af de 36,95 mio. kr. udmøntes til 3-årige projekter, mens den resterende del udmøntes til 1-årige projekter.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 10. december 2020 kl. 12.

Læs mere om puljen – klik her