Nationale retningslinjer skal styrke indsatsen mod hjemløshed

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer på hjemløserområdet. De nationale retningslinjer beskriver krav, rettigheder og praksis på hjemløseområdet, der skal give et fælles grundlag for indsatsen mod hjemløshed.

Formål med retningslinjerne
De nationale retningslinjer har til formål at give et redskab, der kan bidrage til et overblik over væsentlige elementer i indsatsen mod hjemløshed, både for den enkelte borger og ved tilrettelæggelsen af indsatsen på hele området.

Udover at sætte fokus på arbejdet med borgere, der allerede lever i hjemløshed, tager retningslinjerne også udgangspunkt i forebyggelse af hjemløshed. 

Retningslinjerne bygger på lovgivning og aktuelt bedste viden fra forskning og praksis.

Hvem skal anvende retningslinjerne?
Nøglepersoner i kommuner, private og selvejende organisationer, regionale tilbud, brugerorganisationer og andre relevante aktører og sektorer kan finde inspiration og støtte til, hvorledes indsatsen mod hjemløshed bedst muligt kan organiseres.

Opbygning af retningslinjerne
De nationale retningslinjer består af en række konkrete retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. Til hver retningslinje er knyttet en række anvisninger, som udfolder, hvordan retningslinjen kan realiseres.

Læs de nationale retningslinjer – klik her