Løsning for fondene på vej

Selveje Danmark har gennem en periode arbejdet for en justering, der vil gøre det muligt for selvejende organisationer organiseret som fonde eller undtagelsesfonde at tilpasse sine vedtægter. Årsagen er, at den praksis, som Socialtilsynet har anlagt i en række situationer, har forhindret organisationer i helt relevante tilpasninger. Da problemet i realiteten ikke har været Socialtilsynets tilgang, men derimod den måde reglerne er udformet på, har det været nødvendigt med en ændring.

Socialminister Mai Mercado har nu meddelt, at hun vil arbejde for en ændring af reglerne så Socialtilsynet fremover vil kunne godkende relevante ændringer af vedtægter. Der er dog den hage ved ministerens udmelding, at den samtidig tilsiger, at en løsning først vil blive udmøntet i efteråret, altså efter et folketingsvalg. Det vil derfor med en vis sandsynlighed være en anden regering, og dermed andre synspunkter, der skal bære ændringen i mål. Men da den nuværende situation er helt uholdbar, og da en række partier er enige i dette, tillader vi os at glæde os over, at en løsning er på vej.

Læs ministerens udmelding - klik her.