Ledelseskonference gav indsigt i omverdenens kompleksitet og medarbejdernes selvcensur

Den 26. oktober afviklede Selveje Danmark for første gang en minikonference målrettet ledere og bestyrelsesmedlemmer i selvejende organisationer. Formålet med konferencen var at sætte skarpt på det krydspres ledelse og bestyrelse står i internt i egen organisation og eksternt i forhold til samarbejde med det offentlige, kunder, samarbejdspartnere med flere.

For at sætte det fokus havde vi inviteret forsker ved CBS og forfatter Klaus Majgaard samt forsker ved RUC og forfatter Rasmus Willig, der begge har beskæftiget sig indgående med organisationer, og den virkelighed  organisationerne står midt i.

Majgaard: Lederen skal oversætte omverdenens kompleksitet
Klaus Majgaard satte i sit indlæg fokus på lederes rolle som oversætter af den kompleksitet der findes i organisationernes omverden. Det handler blandt andet om alle de krav og forventninger, der retter sig mod organisationen fra lovgiver, pårørende, kommuner og pressen, og som skal oversættes på en måde, så der stadig er ro i organisationen og fokus på kerneopgaven.

Willig: Saglig kritik er erstattet af selvcensur
Rasmus Willig anlagde et andet perspektiv og satte fokus på betydningen af kritik som en nødvendig forudsætning for udvikling. Samtidig kunne han gennem sin forskning pege på, hvordan kritikken stille og roligt forsvinder og erstattes af tavshed og selvcensur, som er resultatet hvis konkret kritik straks vendes mod den enkelte. Det blev levende dokumenteret i en lang række af de svar, vi i dag giver på kritik som ”Nu skal du ikke bare se problemer men udfordringer”.

Succesen gentages i 2019
Det var oplevelsen af deltagerne oplevede en dag med højt til loftet og spændende nye vinkler, og derfor vil vi i Selveje Danmark i 2019 arbejde for en gentagelse – så hvis ikke før, så ses vi forhåbentlig dér.