Lancering af ny Tilbudsportal 11. juni 2019

Den 11. juni går en ny udgave af Tilbudsportalen i luften. Bag den nye udgave ligger en revision af kravene til oplysninger på portalen (også kendt som Tilbudsportalbekendtgørelsen). Revisionen indebærer bl.a. ændringer i krav til tilbuddenes indberetning, ligesom Socialstyrelsen fremover skal begrunde, hvorfor et tilbud evt. får en markering på tilbudsportalen.

Præsentation af oplysninger på afdelingsniveau
Som noget nyt vil Tilbudsportalen præsentere oplysninger på afdelingsniveau. Det betyder, at et tilbud, som har mere end en fysisk afdeling, vil blive oplistet efter hver enkelt afdeling. Det har den fordel, at der bliver skabt større overskuelighed på Tilbudsportalen, når tilbud med flere afdelinger og flere målgrupper, kun fremkommer med netop den afdeling og den målgruppe, der matcher søgningen.  

Ændringer i indberetninger skal foretages straks
Hvor det hidtil har været et krav i bekendtgørelsen, at "tilbud, socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd "løbende" skal indberette oplysninger om ændringer i tilbuddene til Tilbudsportalen", er det i den nye bekendtgørelse ændret til, at tilbud, socialtilsyn, kommunalbestyrelser og regionsråd nu minimum én gang årligt skal indberette oplysninger om ændringer i tilbuddene til Tilbudsportalen.

Hvis ændringerne derimod angår væsentlige oplysninger skal disse indberettes straks. Det gælder ændringer i oplysninger om et tilbuds tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse, som straks skal indberettes til Tilbudsportalen.

Krav om begrundelse for markering på Tilbudsportalen
Med den nye bekendtgørelse for Tilbudsportalen indføres der nu et krav om, at Socialstyrelsen i forbindelse med indberetningen af en markering i Tilbudsportalen skal anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Socialstyrelsen kan efter servicelovens § 14, stk. 5 træffe afgørelse om at udstede et påbud til et tilbud, hvis 1) oplysninger, der er indberettet af til-buddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, eller 2) tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik. Hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud inden 4 uger efter, at afgørelsen om påbud er truffet, kan Socialstyrelsen træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen.

Men fremover skal Socialstyrelsen altså begrunde en markering på Tilbudsportalen, hvilket også kun er rimeligt, så borgere, sagsbehandlere og tilbud får mulighed for at forstå baggrunden for en evt. markering.

Flere forandringer forude
Børne- og Socialministeriet er i samarbejde med socialtilsynene blevet enige om at digitalisere ansøgningsskemaerne for sociale tilbud og plejefamilier i Tilbudsportalen.
Det digitale ansøgningsskema lanceres, samtidigt med lanceringen af socialtilsynenes nye sagsbehandlingssystem, Tilsyn.dk 2.0.

Det er forventet at Tilsyn.dk 2.0 lanceres i løbet af foråret 2020. Dermed afskaffes de eksisterende pdf-formularer som udgør ansøgningsskemaerne for sociale tilbud. Samtidigt bliver det ét og det samme at blive oprettet i Tilbudsportalen og Tilsyn.dk og at indsende en ansøgning.

Indholdet af oplysninger ændrer sig ikke. Det er fortsat de oplysninger, som tilsynet altid har behov for i forbindelse med en godkendelsen, som skal indberettes.

Forbered dig på den nye portal allerede nu
Du kan allerede nu forberede dig på den nye Tilbudsportal ved at anskaffe dig en NemID medarbejdersignatur. Brugeradministrationen vil nemlig fremover blive administreret via NemID. Læs mere om hvordan du får NemID medarbejdersignatur på www.medarbejdersignatur.dk.