Kommuner må kun opkræve selvejende tilbud på driftsoverenskomst reelle administrationsomkostninger

Selveje Danmark har gennem længere tid kæmpet for at få en afklaring på, hvad en kommune må lade indgå i de administrationsomkostninger, som kommunen opkræver af et selvejende tilbud, som der er indgået driftsoverenskomst med.

Behovet for en afklaring udspringer af en konkret sag, hvor en kommune gennem en årrække har opkrævet et selvejende herberg på driftsoverenskomst administrationsomkostninger på over 30 procent af herbergets takst.

Social- og Indenrigsministeriet har nu fastslået: ”at det alene er indsatser, der følger af servicelovens § 110, der kan indregnes i taksten. Ydelser og indsatser, som kommunen visiterer til eller stiller til rådighed i form af fx sundhedsrettede tilbud, er ikke umiddelbart omfattet af servicelovens § 110. Dermed kan udgifterne til indsatsen heller ikke indregnes i taksten for tilbuddet.”  

Ministeriets svar understreger, at det alene er de omkostninger, der knytter sig til levering af den i lovgivningen beskrevne indsats, der må indgå i beregning af taksten.

Kommuner må fortsat godt opkræve administrationsomkostninger
Ministeriets svar betyder dog ikke, at kommunen ikke må opkræve et tilbud på driftsoverenskomst administrationsomkostninger. Det må kommunen godt. Kommunen kan forsat opkræve det selvejende tilbud administrationsomkostninger, men kommunen kan ikke lægge omkostninger ind i administrationsbidraget, der ikke knytter sig til den konkrete ydelse, eller til den takst, der betales for. Så en takst for et herberg skal knytte sig til § 110, og administrationsomkostningerne skal være relaterede til den pågældende ydelse (i det her tilfælde § 110 i lov om social service).

Tommelfingerreglen er 6-8 procent i administrationsomkostninger
Ministeriets svar kan være en god anledning til, at selvejende tilbud kigger deres driftsoverenskomst efter for at se, hvad kommunen opkræver i administrationsomkostninger, og hvad disse omkostninger dækker over.

Hvis kommunens administrationsomkostninger overstiger 6-8 procent af taksten, er der grund til at være ekstra opmærksom. Det er nemlig de procentsatser, kommunerne typisk har fastsat som loft for, hvad kommunernes må opkræve i administration i samarbejdet med hinanden (jf. rammeaftalerne i KKR-regi).

Dækker kommunens administrationsomkostninger over udgifter, som det ikke knytter sig til den indsats, som tilbuddet i henhold til lovgivningen leverer, kan det være relevant at rette henvendelse til kommunen og bede om en begrundelse for disse forhold.

For at se Social- og Indenrigsministeriet svar - klik her.

For sagens øvrige bilag - klik her.