Kom til webinar om ensomhed og mistrivsel hos ældre

Sundhedsstyrelsen inviterer til webinar om forebyggende indsatser imod ensomhed. Webinaret tager afsæt i, hvordan man i fællesskab forebygger og håndterer ensomhed og mistrivsel hos ældre.

På webinaret vil der være indlæg fra Social- og Ældreminister Astrid Krag, og så vil projektledere, forebyggende medarbejdere og frivillige fra puljen ’Sammenhængende indsatser imod ensomhed of mistrivsel hos ældre’ præsentere deres erfaringer og læring.

Der vil også være fokus på samarbejde på tværs af kommune og civilsamfundet, og hvordan man med større grad af inddragelse af de ældre kan skabe attraktive aktiviteter og fællesskaber.

Dato og tidspunkt: den 26. oktober klokken 10.00-11.30.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Læs mere om webinaret og tilmelding – klik her