Kom til kursus i korrekt medicinhåndtering

Selveje Danmark tilbyder i samarbejde med Apotekerforeningen et kursus i korrekt håndtering af medicin på det sociale område. Der er få ledige pladser tilbage på de kurser, der afholdes i juni. 

Kurset tager udgangspunkt i eksisterende lovgivning, så det enkelte tilbud får viden om og redskaber til korrekt medicinhåndtering i det daglige arbejde.

Det risikobaserede sundhedstilsyn har eksisteret siden 2017. Tilsynet ser kvaliteten af leverede ydelser på sundhedsområdet. På socialområdet fokuserer tilsynet på medicinhåndtering og journalføring – og der er fortsat mange bosteder der oplever at have større eller kritiske problemer.

Formålet med kurset er derfor at give personalet en større forståelse for den daglige håndtering af medicin, så kvalitet og sikkerhed i medicinhåndtering løbende kan udvikles.

Der er ledige pladser tilbage på kurserne: 

  • Den 7. juni kl. 09.00 - 15.00 på Børsen 
  • Den 9. juni kl. 09.00 - 15.00 på Castberggård i Hedensted 

De resterende kurser er fuldt bookede, men du kan blive skrevet på venteliste i tilfælde af afbud: 

  • Den 25. august kl. 09.00 - 15.00 på Børsen 
  • Den 12. oktober kl. 09.00 - 15.00 på Harresø Kro i Give
  • Den 14. oktober kl. 09.00 - 15.00 på Børsen 

Prisen for deltagelse i uddannelsen er kr. 1.600 plus moms for medlemmer af Selveje Danmark. For andre selvejende organisationer er prisen kr. 2.000 plus moms.

Læs mere om kurset og tilmelding – klik her