Invitation til informationsmøde om det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet

I perioden frem til 2022 er der på ældreområdet etableret et nyt social- og plejefagligt tilsyn. Det nye tilsyn er en forsøgsordning, som betyder at Styrelsen for Patientsikkerhed i perioden skal føre tilsyn med ældreområdet, et tilsyn der tillige ligger i kommunerne.

For at ruste vores medlemmer til dette tilsyn, har Selveje Danmark og Styrelsen for Patientsikkerhed aftalt, at der afholdes to målrettede informationsmøder. Her vil styrelsen kunne fortælle om principperne bag tilsynet, hvilke forhold der lægges vægt på og hvordan man som organisation kan forberede sig bedst muligt. Vi har tillige inviteret et medlem – Tysingehave Pleje- og Dagcenter til at fortælle om deres erfaringer med tilsynet.

De to informationsmøder afholdes den 18. marts i København og den 21. marts i Middelfart hos Friplejehjemmet Lillebælt.

Hvis du har lyst til at deltage, så kan du i denne invitation læse mere om indhold og tilmelding - klik her.

Kan du ikke deltage i et af disse møder, så afholder styrelsen også en række andre informationsmøder. Her er målgruppen lidt bredere, og tiden der er afsat lidt kortere, men skulle du være forhindret den 18. eller den 21. så er det jo et fint alternativ.

Læs mere om styrelsens informationsmøder - klik her.

Tilmelding til styrelsens egne informationer - klik her.