Giv dit bud på en sammenhængende psykiatri

Den 27. marts får du mulighed for at møde socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, og give dit bud på en sammenhængene psykiatri.

Regeringen har varslet en psykiatriplan, der skal rette op på manglerne i psykiatrien. Skal planen have effekt, skal organisationer og virksomheder med snitflader til psykiatrien indtænkes.
Derfor inviterer Dansk Erhverv, Selveje Danmark og Sundhed Danmark medlemmer, der arbejder med psykiatri, til møde om den kommende psykiatriplan.

På mødet vil der bl.a. være oplæg ved Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, om en effektiv og sammenhængende psykiatri. Oplægget er efterfulgt af en uformel drøftelse med deltagerne.

Du vil også høre oplæg ved Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden, der vil give en diagnose af psykiatrien. Hvad fejler psykiatrien egentlig? Og hvordan bliver den bliver sund og rask? Mødet slutter med fælles drøftelse af, hvad en ny psykiatriplan bør tage højde for.

For program og tilmelding  – klik her

Målgruppe: Medlemmer der arbejder med psykiatri eller med snitflader til psykiatri, som f.eks. botilbud, behandlingstilbud eller life science virksomheder på det psykiatriske område.
Tilmelding:
Klik her
Frist:
Den 25. marts
Pris:
Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Erhverv
Hvor:
Børsen, Slotsholmsgade 1-3, 1217 København K
Hvornår:
Den 27. marts klokken 10-12