Gennemsnitskommunen har regnskabsoverskud og forbedret egenkapital

Det viser VIVEs årlige kortlægning af den økonomisk styring i landets kommuner. På baggrund af en række centrale nøgletal for regnskabsåret 2019 og budgetåret 2020 har VIVE udarbejde et gennemsnitsbillede for kommunernes økonomiske situation og deres økonomistyring.
Særligt tre punkter i kortlægningen er fremtrædende.

  1. Gennemsnitskommunen kører fortsat med overskud
    VIVEs opgørelse viser, at gennemsnitskommunen, som er et uvægtet gennemsnit af landets kommuner, har et regnskabsoverskud på knap 700 kr. pr. indbygger i 2019. Dermed fortsætter en mangeårig tendens med et positivt skattefinansieret resultat hos gennemsnitskommunen.

  2. Fremgang for kommunernes finansielle egenkapital
    VIVEs opgørelse af kommunernes finansielle egenkapital peger på, at gennemsnitskommunen er finansielt bedre stillet ved udgangen af 2019, end den har været i flere år. Her er det dog vigtigt at påpege, at der er stor forskel på niveauet kommunerne imellem.

  3. Gennemsnitskommunens serviceudgifter ligger tæt på budgettet
    Gennemsnitskommunen har fortsat en høj budgetpræcision for serviceudgifter til eksempelvis drift af folkeskoler og daginstitutioner. VIVEs opgørelse viser, at gennemsnitskommunes regnskabsførte serviceudgifter for 2019 kun afviger fra budgettet med 0,1 procent.

Læs hele rapporten – klik her