Frivillige organisationer og kommuner efterspørger fælles kompetenceudvikling

Både fagprofessionelle i kommunerne og frivillige organisationer efterlyser mulighed for at gennemgå kompetenceudvikling sammen. Dertil peges der på strukturelle udfordringer i samarbejdet mellem parterne. Det fremgår af en ny undersøgelse fra VIVE.

Som led i den tidligere regerings ”Strategi for et stærkere civilsamfund” fra 2017 har VIVE på opdrag fra Socialstyrelsen undersøgt:

  1. Hvilke centrale udfordringer i samarbejder mellem kommuner og civilsamfund kan uddannelsestilbud bidrage til at løse, og hvilke kompetencer kræves for at opnå et bedre samarbejde?
  2. Hvilke behov for kompetenceudvikling oplever kommuner og frivillige organisationer?
  3. Hvilke tilbud om kompetenceudvikling findes allerede, og hvilket kendskab har kommunale fagprofessionelle og frivillige organisationer til disse?


Undersøgelsens hovedresultater

Strukturelle udfordringer
Kommuner og frivillige organisationer oplever, at de fleste udfordringer, der er forbundet med samarbejde, er strukturelle, fx i form af styring, tid, mål og ledelse. Dertil kommer, at både fagprofessionelle i kommunerne og frivillige organisationer oplever behov for at udvikle kompetencer, så samarbejdet mellem civilsamfund og kommuner kan styrkes.

Ønske om fælles kompetenceudvikling
Kommuner og frivillige organisationer er enige om, at der især er behov for et øget kendskab til hinandens virkeligheder. Der efterlyses særligt muligheden for fælles kompetenceudviklingsforløb, hvor samarbejdet bliver afprøvet i praksis.

Samtidig er det væsentligt for både frivillige organisationer og fagprofessionelle i kommunerne, at kompetenceudvikling i at samarbejde skal tage udgangspunkt i den konkrete kontekst

Der efterspørges desuden konkrete redskaber, der kan understøtte samarbejdet – de frivillige ønsker værktøjer til, hvordan de åbner dørene til kommunen, og de kommunale medarbejdere vil gerne have inspiration til, hvordan de kan invitere frivillige organisationer til at samarbejde.

Kompetencer i relation til samarbejdet mellem civilsamfund og kommuner
Undersøgelsen identificerer en række kompetencebehov, der overordnet ligner hinanden, men alligevel er forskellige. Fx har begge parter behov for kompetencer i relationsarbejde med både borgere og eksterne samarbejdspartnere. Men hvor behovet i kommunen mere specifikt drejer sig om at balancere sin egen faglighed med andre vidensformer, handler det for de frivillige organisationer om kompetence i at varetage borgernes interesser i samarbejdet med kommunerne.

Metode
Undersøgelsen er gennemført ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder.

Undersøgelsens design og resultater er kvalificeret af en følgegruppe, der har bestået af fagprofessionelle i kommuner, frivillige organisationer, frivilligcentre, professionshøjskoler og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).

Dataindsamlingen er gennemført med fokus på de fagprofessionelle i kommunerne på området for udsatte voksne, handicapområdet og socialpsykiatriområdet samt med fokus på det frivillige sociale område i civilsamfundet.  

Der er også gennemført desk research.

Læs rapporten – klik her