Fonde skal også kunne udvikle sig – løsning på vej

Social- og Indenrigsministeriet vil ændre Lov om Socialtilsyn, så der findes en løsning for alle de selvejende organisationer, der er drevet som fonde. Fonde som har oplevet, hvordan nødvendige vedtægtsændringer er blevet bremset i Civilstyrelsen.

Selveje Danmark har længe kæmpet for en løsning
Selveje Danmark har gennem de seneste år løftet problemstillingen omkring de manglende muligheder for organisatorisk udvikling op overfor såvel politikere og ministeriet. Det er derfor meget glædeligt, at der nu fremlægges et konkret løsningsforslag. Det skal bemærkes, at der foreløbig kun er tale om et forslag, der er sendt i høring, men det må antages, at der er bred politisk opbakning bag en løsning.

Vedtægtsændringer kan godkendes af Socialtilsynet
Den model, der foreslås betyder, at vedtægtsændringer, herunder væsentlige vedtægtsændringer af formålet, kan godkendes af Socialtilsynet, såfremt ændringen ikke medfører strukturelle ændringer af fonden og giver mening ud fra et borgerperspektiv. Et borgerperspektiv, der omfatter såvel eksisterende som eventuelt fremtidige borgere. De selvejende fonde gives med det afsæt langt bedre muligheder for at kunne tilpasse sig målgrupper og udvikle organisationen i takt med de krav, der stilles af såvel samarbejdspartnere som samfundsudviklingen i almindelighed.

Træder forhåbentlig i kraft i juli 2020
Forslaget ligger nu til høring den kommende måned, hvorefter det – under hensyntagen til de fremkomne bemærkninger – skal behandles i Folketinget. Tidspunktet for ikrafttrædelse t er foreløbig 1. juli 2020 – og når det sker, kan vi alle glæde os over, at en stor sten er ryddet af ”selvejevejen”.

Det fremlagte forslag til ændring af lov om socialtilsyn, indeholder tillige et krav om indhentelse af straffeattester i forbindelse med ansættelse af personale og ledere i tilbud jf. lovens § 4, stk. 1.