Fokus på patientsikkerhed fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Vidensopsamling om sikkerhed for patienter og sundhedspersonale under COVID-19
I en hverdag, der under COVID-19 for de fleste aktører i sundhedsvæsenet har været helt anderledes, har der været brug for nye tiltag og løsninger. Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet nogle af de mange erfaringer sundhedspersonalet har gjort sig i udgivelsen ”Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter”.

De uforudsete hændelser, der løbende er opstået i forbindelse med COVID-19, kan bruges til at forbedre patienternes sikkerhed. I vidensopsamlingen beskrives en række risikoområder og der gives indblik i nogle af de løsninger, som sundhedsvæsenet har iværksat for at løse udfordringerne. 

Læs vidensopsamlingen – klik her 

Telemedicin er en ny hovedgruppe i Dansk Patientsikkerhedsdatabase
Fra d. 1. september 2020 er det muligt at vælge en ny hovedgruppe i DPSD-klassifikationen. Den nye hovedgruppe hedder Telemedicin, fx apps, hjemmesider og måleudstyr.

Den nye hovedgruppe omfatter utilsigtede hændelser, hvor der er anvendt individualiseret telemedicin til fx diagnostik, behandling, kontrol, pleje, genoptræning, visitation, terapi, sundshedsfremme og forebyggelse.

Læs mere om modellen for telemedicin som hovedgruppe – klik her 

Ny bekendtgørelse om journalføring på vej
Der forventes at ligge en ny bekendtgørelse om journalføring klar i juli 2021. Journalføringsbekendtgørelsen har fokus på, at kun relevante oplysninger journalføres af hensyn til patientsikkerheden, så unødvendig dokumentation ikke tager tid fra behandlingen af patienter.

Læs mere om journalføringsbekendtgørelsen – klik her