Få inspiration til etablering af peer-to-peer-fællesskaber

Mennesker, der er eller har været udsatte, kan støtte og hjælpe hinanden ved at dele livserfaringer i peer-to-peer-fællesskaber. Fællesskaberne kan dog være svære at etablere, og derfor har VIVE udarbejdet et inspirationshæftet, der beskriver, hvordan man kan arbejde med dem. Kataloget opsamler erfaringerne fra 10 forsøg med peer-to-peer-fællesskaber, og kommer omkring følgende temaer:

  1. Deltagernes udbytte ved at indgå i de frivillige peer-to-peer-fællesskaber
  2. Udfordringer for de frivillige organisationer og kommunerne
  3. Guide til, hvordan man kan komme godt i gang med at etablere fællesskaberne
  4. Oversigt over forskellige typer af peer-to-peer-fællesskaber

Inspirationshæftet er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen og henvender sig til foreninger og kommuner, der ønsker at udvikle og understøtte peer-to-peer fællesskaber for mennesker, der er eller har været udsatte og sårbare.

Læs mere om baggrunden og download inspirationshæftet – klik her.