Evaluering af registreringsordningen for Socialøkonomiske Virksomheder

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en evaluering af registreringsordningen, der i 2016 blev etableret for socialøkonomiske virksomheder. Evalueringen viser, at der pr. november 2018 er 283 registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
 
Ordningen mangler motivation og fordele
Selveje Danmark har indgået i evalueringen og har overordnet den opfattelse, at ordningen er god, men at det ikke er lykkes at give den det indhold, der for alvor skal gøre det interessant at lade sig registrere. Det er dog ikke et argument for at fjerne ordningen, men for at få taget de fornødne politiske initiativer til at knytte relevante fordele til selve registreringen, således det bliver mere attraktivt for virksomheder at stå ved, at man arbejder non-profit for en social dagsorden til fællesskabets bedste.
 
Det synes også i vid udstrækning at være resultatet af den gennemførte evaluering. Således lyder det i sammenfatningen bl.a.;
 
”Evalueringen viser samlet set, at flertallet af interessenterne ønsker at bevare registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder. Flertallet af interessenterne mener, at registreringsordningen på sigt kan medføre fordele for de registrerede socialøkonomiske virksomheder.
 
Alle interessenterne fremhævede imidlertid, at der er flere udfordringer forbundet med registreringsordningen, herunder at registreringsordningen ikke har medført markedsføringsmæssige fordele i det omfang, som der var tiltænkt med loven.”