Evaluering af det specialiserede socialområde

Socialminister Astrid Krav tog den 26. juni det første spadestik til den ventede evaluering af det specialiserede socialområde. Det er målet, at evalueringen skal give et meget bedre overblik over området, så der kan arbejdes målrettet mod den afspecialiering som mange oplever. Samtidig er det den politiske ambition at evalueringen vil kunne danne baggrund for en form for speciale plan for det specialiserede socialområde. Hvordan en sådan vil kunne tage sig ud er på det på nuværende tidspunkt helt umuligt at sige noget om.

Evalueringens 3 inddelinger
Evalueringen er inddelt i 3 spor. I det første vil man gennemføre en national afdækning af det specialiserede socialområde, hvilke tilbud findes, hvilke målgrupper arbejder man med og hvordan er strukturen på området. Det andet spor vil have til formål at undersøge muligheden for mere detaljerede beskrivelser af specialiseringsniveauer knyttet til de enkelte grupper af borgere, der modtager hjælp og støtte i det specialiserede socialområde. Det sidste tredje spor vil skulle pege på fremadrettede initiativer, som vil kunne understøtte specialiseringen af området og kvaliteten af de tilbud man som borger møder.

Følgegruppe
Til at følge processen har ministeren nedsat en følgegruppe bestående af en række organisationer med viden om- og interesse i evalueringen. Det består bl.a. af Danske Regioner, KL, en række bruger organisationer samt også Selveje Danmark. Vi vil naturligvis gå konstruktivt ind i arbejdet, med det mål for øje, at kvaliteten skal i fokus og gennemsigtigheden på tværs af tilbud markant forbedres.

Du kan læse lidt mere om evalueringen via dette link, og også her finde det kommissorium, der ligger til baggrund - klik her