Det sociale frikort forlænges med to år

Forsøgsperioden med det sociale frikort stod til at udløbe ved udgangen af 2020, men Folketinget har den 21. december indgået en aftale om at forlænge forsøgsperioden med yderligere to år. 

Det sociale frikort giver udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. årligt uden at skulle betale skat eller blive trukket i sociale ydelser. Alle, der i dag er visiteret til et socialt frikort, vil automatisk få deres frikort videreført, så de også i 2021 og 2022 kan anvende ordningen.

Forlængelsen af det sociale frikort lægger dermed også op til, at der over de næste to år skabes flere småjobs. Hensigten er blandt andet at tilskynde virksomheder til at engagere udsatte borgere.