Den Sociale Investeringsfond udvider med nye investeringsområder

Den politiske aftalekreds bag Den Sociale Investeringsfond har besluttet at udvide omfanget af deres investeringsområder, hvilket glæder Selveje Danmark. Fonden vil i 2020 investere i følgende fire områder:

  • Arbejdsmiljø
  • Forebyggelse af livsstilssygdomme
  • Trivsel
  • Udsatte børn og unge

Fonden får også et femte investeringsområde, som pt. afventer politisk behandling.

Formålet
Formålet med investeringsprogrammerne er at skabe bedre liv og bedre økonomi i partnerskaber med myndigheder, civilsamfund, velfærdsleverandører og investorer. Den Sociale Investeringsfond inviterer derfor til samarbejder inden for de nye investeringsområder, hvilket rummer et stort potentiale. Samarbejdet sætter fokus på en fælles udviklingsrejse, hvor der i fællesskab tænkes i nye løsninger på nogle af Danmarks velfærdsudfordringer. Det er også glædeligt, at fondens fokus på udsatte børn er udvidet, så det ikke som tidligere primært er rettet mod forebyggelse af anbringelser. Der inviteres bredt til partnerskaber, der eksempelvis:

  • Arbejder med at støtte sårbare familier og styrker forældreevne, for at sikre mere stabile og positive familieliv, som fx reducerer behov for anbringelser, forebyggende foranstaltninger og specialtilbud.
  • Understøtter børn og unges tilknytning til skole, uddannelse og arbejde samt skaber fællesskaber med positiv og stabil voksenkontakt, så flere tager og består folkeskolens afgangseksamen, gennemfører en uddannelse og kommer i arbejde.
  • Forebygger og behandler psykosociale udfordringer hos børn og unge, så kontakten til psykiatrien reduceres, færre udvikler misbrug og flere bliver selvhjulpne nok til et liv i egen bolig.

Vejen til samarbejdet
For at indgå i et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond, skal man sende en interessetilkendegivelse, som er et kort skema, der beskriver den ønsket indsats for samarbejdet. Denne bliver besvaret med en invitation til en kvalificeret dialog, om samarbejdets potentiale og eventuelle næste skridt.
Den Sociale Investeringsfond åbner også op for virtuel rådgivning. Rådgivningen er for alle med interesse i sociale investeringsprogrammer, uanset om I ønsker at vide mere om sociale investeringsprogrammer, overvejer jeres muligheder for at samarbejde med Den Sociale Investeringsfond eller ønsker faglig sparring på enkelte elementer af jeres interessetilkendegivelse. Det kan både være individuelt eller i grupper fx om et tema.

Typer af samarbejde
Den Sociale Investeringsfond indgår to typer af samarbejder; udviklingspartnerskaber, der i tre udviklingstrin arbejder på at udvikle investeringsoplæg til sociale investeringsprogrammer, og samarbejder om egentlige investeringer i investeringsparate investeringsprogrammer.
De tre trin i udviklingspartnerskaberne er:

  1. At sikre løsningens faglige fundament.
  2. At gøre løsningen økonomisk bæredygtig samt designe og afprøve en prototype som et socialt investeringsprogram.
  3. At klargøre løsningen til skalering som et socialt investeringsprogram.

Den Sociale Investeringsfond og Selveje Danmark
Selveje Danmarks medlemmer har tidligere haft glæde af et temamøde, omkring sociale investeringer med input fra Den Sociale Investeringsfond og fortsætter den gode dialog med fonden. En dialog fuld af gensidig glæde og inspiration, som vi i Selveje Danmark sætter meget stor pris på.

Om samarbejdet med Selveje Danmark og potentialet omkring samarbejde med selvejende organisationer ytrer Mette Arnsfelt McPhail, sekretariatschef i fonden:
”Vi har gennem det sidste år været i bred dialog med myndigheder, civilsamfund, velfærdsleverandør og investorer om potentialerne og udfordringerne ved at indgå i sociale investeringsprogrammer. Sammen med Selveje Danmark har vi haft stort udbytte af at drøfte rollen som leverandør af de faglige løsninger i sociale investeringer. Vi ser frem til den fortsatte dialog, og vi håber at kunne understøtte den store interesse, der er, så vi kan få endnu flere i gang med sociale investeringer i Danmark”.

Læs mere om samarbejdet med Den Sociale Investeringsfond – klik her