Deltag i konference om trivsel og konflikter på botilbud for hjemløse

Torsdag den 5. november afholder Socialstyrelsen en virtuel konference om recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange i arbejdet med at forebygge voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Konferencen tager udgangspunkt i viden og erfaringer fra de seneste tre år med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder.

Det kan du opleve på dagen

  • Hovedoplægget ”At understøtte recovery og forebygge vold – perspektiver og erfaringer fra England” holdes af Mike Slade, som er professor i Mental Heath, Recovery and Social Inclusion på University of Nottingham
  • Borgere giver i en sofasamtale deres bud på, hvad der fremmer trivsel og muligheden for at komme sig
  • Forsorgshjemmet Sønderskovhjemmet og Hjemløseindsatsen Sølyst fortæller om deres erfaringer med at fremme trivsel og tryghed
  • Psykolog Trine Uhrskov fra Sopra holder oplæg om metoden LA2
  • Paneldebat om udfordringer og fokus for at skabe tryghed og trivsel i de kommende år


Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmeldingen skal ske senest onsdag den 28. oktober 2020.

Se mere om programmet og tilmelding – klik her