Danske Diakonhjem og Selveje Danmark byder nye medlemmer velkommen

Danske Diakonhjem er vokset med tre tilbud, der nu også er medlemmer af Selveje Danmark. Det drejer sig om Svendborg Friplejehjem, Bofællesskabet Fjordbo og Friplejehjemmet Vivaldi. Velkommen til!

Svendborg Friplejehjem
Svendborg Friplejehjem slog dørene op i august 2018. Friplejehjemmet består af 40 lejligheder og er opført i midten af Svendborg.
Læs mere om Svendborg Friplejehjem – klik her.

Bofællesskabet Fjordbo
Fjordbo er et bosted for yngre voksne med nedsat funktionsevne og behov for pædagogisk støtte og sundhedsfaglig pleje og behandling. Fjordbo ligger i Gråsten og har 16 pladser.
Besøg Bofællesskabet Fjordbo hjemmeside – klik her.

Friplejehjemmet Vivaldi
Friplejehjemmet Vivaldi slog dørene op for beboere i juni 2018 og består af 44 boliger. Vivaldi ligger i udkanten af Brønderslev tæt på grønne arealer.
Du kan læse mere om Friplejehjemmet Vivaldi – klik her.

I sekretariatet ser vi frem til samarbejdet. Velkommen til!