Børne- og Socialministeriet reviderer fejlagtig rapport

Kort før nytår kunne en rapport fra Børne- og socialministeriet konkludere, at anbragte børn og unge på private opholdssteder har dårligere trivsel sammenlignet med børn på offentlige døgninstitutioner. Det har siden vist sig, at konklusionen var forkert grundet en fejl begået af konsulenthuset Rambøll, som havde byttet om på nogle tal i trivselsundersøgelsen. I virkeligheden er det børn på offentlige døgninstitutioner, der har dårligst trivsel. 

I rapporten blev det oplyst, at 7 ud af 10 børn anbragt på private opholdssteder svarer, at de er omgivet af kærlige voksne, mens det gælder 8 ud af 10 på offentlige døgninstitutioner. I virkeligheden er det omvendt. Det er 8 ud 10 børn på private opholdssteder føler sig omgivet af kærlige voksne, mens det gælder 7 ud af 10 på døgninstitutioner. Hertil skal det fremhæves, at der i rapporten ikke taget højde for, om der er tale om et privat eller selvejende tilbud.

Professor og forvaltningsretsekspert Jørgen Albæk Jensen fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet udtaler til Kristeligt Dagblad, der i første omgang bragte artiklen om dårligere trivsel blandt børn i private opholdssteder:

”Formelt er det Socialministeriets ansvar, men reelt må ministeriet regne med, at når man udliciterer en undersøgelse til et professionelt firma som Rambøll, så skal man ikke samtidig bruge en masse energi på at gå tallene efter".

Dagbladet kontaktede ligeledes Børne- og Socialministeriet for kommentarer i forbindelse med revideringen af rapporten. Afdelingschef for ministeriets afdeling for analyse og datastrategi Ellen Klarskov Lauritzen beklager, at ministeriet nu er nødt til at berigtige en rapport.

"Når ministeriet får udarbejdet rapporter, vælger vi kun leverandører med solid faglig ekspertise. Ministeriet har forstået, at den omtalte fejl i rapporten fra Rambøll var en fejl i den interne datamæssige kodning af analyseresultaterne.” udtaler Ellen Klarskov Lauritzen.

Rambøll beklager og retter fejl
Rambøll beklager fejlen, og landedirektøren Martin Haaning skriver i en mail til Kristeligt Dagblad:

"Normalt ville vi fange fejlene i vores kvalitetstjek, men desværre ikke denne gang, for tallene bekræftede de antagelser, vi havde,". Dertil understreger Martin Haaning, at Rambøll bruger anledningen til at skærpe kvalitetskontrollen.

Rapporten er nu rettet og tilgængelig på ministeriets hjemmeside.

Ønsker du at læse rapporten – klik her. 

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) iværksatte i forbindelse med lanceringen af rapporten en undersøgelse af baggrunden for den dårligere trivsel på opholdssteder og døgninstitutioner. Det oplyses, at undersøgelsen fortsætter som planlagt, fordi anbragte børn på institutioner trives dårligere end børn i familiepleje.