Bliv rustet til at forebygge og håndtere voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen udbyder et gratis diplommodul til ledere og nøglepersoner i ældreplejen. Diplommodulet stiller skarpt på, hvordan man forebygger, håndterer og lærer af udadreagerende adfærd hos demente borgere.

Diplommodulet er et led i implementeringen af nye anbefalinger til demensområdet, som skal styrke ledere og medarbejdere til systematisk at forebygge og håndtere voldsomme episoder i ældreplejen.

Der tages udgangspunkt i et dobbeltperspektiv, hvor systematiske indsatser skal understøtte borgernes og medarbejdernes trivsel og tryghed. Modulet skal klæde deltageren på til at analysere og vurdere de bagvedliggende årsager til udadreagerende adfærd og voldsomme episoder med henblik på at identificere og handle på mulige årsager til mistrivsel hos borgeren og utryghed hos personale.

Det praktiske
Diplommodulet henvender sig til fagpersoner, der har ansvar for at udvikle deres medarbejderes praksis eller implementere processer og arbejdsgange i ældreplejen.

Diplommodulet tages på deltid og strækker sig over 8 dage. Undervisningen vil være praksisnær og veksle mellem fysisk fremmøde og virtuel undervisning med teoretiske oplæg, diskussioner og gruppearbejde.

Diplommodulet udbydes både forår og efterår i 2021 og 2022 forskellige steder i landet. Det forventes, at der i alt udbydes 200 pladser frem til udgangen af 2022.

Læs mere om diplommodulet og tilmelding – klik her