AstraZeneca-stop har betydning for vaccination af personale i gruppe 4

Selveje Danmark har tidligere formidlet næsten 7.000 CPR-numre fra vores medlemmer til Statens Serum Institut med henblik på vaccination i gruppe 4. Men den ændrede situation med AstraZeneca betyder, at der er nogle forhold, som ændrer sig i relation til vaccination af medarbejdere i denne gruppe.

Vi har netop modtaget Sundhedsstyrelsens beskrivelse af den nye gruppe 4, og hvilke kriterier der skal opfyldes for at komme i betragtning.

Der er som tidligere fortsat tale om frontpersonale, men nu er kriterierne for at være omfattet strammet væsentligt.

Personalet skal opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

  • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
  • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation ift. symptomer på COVID-19, fx personer med nedsat kognitiv funktionsevne.
  • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).
  • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til, hvordan man som arbejdsgiver konkret skal fremsende informationerne om det omfattede personale. Det vil dog formentlig blive sådan, at de skal fremsendes direkte til den regionale instans, der skal tage stilling til om man er omfattet eller ej.

Det man kan gøre nu er at tage stilling til kriterierne og så evt. forberede en liste over det personale, der er omfattet, samt med hvilken begrundelse. Så har I den klar, når der gives besked om hvortil listen skal sendes.

Man skal samtidig være opmærksom på, at personer fjernes fra listen i takt med, at de modtager den aldersrelaterede vaccinationsinvitation.

Læs mere - klik her