Ankestyrelsen: Ulovlig praksis på socialområdet

Ifølge Ankestyrelsen er betalingsmodellen ”no-cure-no-pay” ulovlig, hvis de private konsulenters arbejde for en kommune indebærer vurderinger af konkrete ydelser til borgere. Det betyder, at det i disse tilfælde er i strid med lovgivningen, hvis kommuner hyrer konsulentfirmaer til at finde besparelser på blandt andet mennesker med handicap og psykisk syge borgere.

Undersøgelsen blev sat i gang på baggrund af et brev fra Social- og Indenrigsministeriet fra december 2019. Heri bad ministeriet Ankestyrelsen undersøge lovligheden af visse kommuners brug af private konsulenter på det sociale område. Ankestyrelsen har herefter inddraget 30 kommuner i undersøgelsen. Heraf har 24 kommuner svaret, at de har indgået kontrakter, der indeholder såkaldt ”no-cure-no-pay”. Det vil sige, at de private konsulenter kun modtager betaling, hvis de finder besparelser. Konsulenterne får således en direkte økonomisk interesse i, hvordan afgørelsen af den enkelte sag falder ud, hvilket gør konsulenten inhabil. På baggrund af dette forhold har Ankestyrelsen erklæret denne praksis ulovlig.

Det videre arbejde
Ankestyrelsen vil på baggrund af udtalelsen anmode hver af de 30 kommuner om at redegøre for, hvilken betydning udtalelsen får i både gamle og nye sager. Kommunerne forventes at skulle afgive redegørelserne til Ankestyrelsen først på efteråret. Ankestyrelsen vil herefter vurdere, om den enkelte kommune har fulgt tilstrækkeligt op på Ankestyrelsens udtalelse.

Læs hele udtalelsen fra Ankestyrelsen – klik her