Akut indsats skal afhjælpe ensomhed under covid-19

Anden bølge af covid-19 og de nye restriktioner medfører en øget risiko for ensomhed blandt samfundets mest udsatte grupper. Derfor har et bredt flertal af Folketingets partier fordelt 50. mio. kr. til at bekæmpe ensomhed og isolation.

De 50 mio. kr. skal bygge oven på de mange indsatser, der allerede er i gang i kommunerne og foreningslivet. Midlerne skal udbetales i år og skal gå til kulturområdet og socialområdet, da kultur- og foreningsliv spiller en vigtig rolle i at bekæmpe ensomhed.

Midlerne fordeles til indsatser under tre overordnede temaer:

  • 10 mio. kr. til 1000 nye fællesskaber
  • mio. kroner til at få selvisolerede borgere ind i nye fællesskaber
  • 20 mio. kr. til indsatser under de fire covid-19 partnerskaber for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og mennesker med handicap.

Læs mere om ensomhedsaftalen – klik her