Nye regler for tvang ved somatisk behandling gælder fra nytår

Der er fra årsskiftet indført mulighed for anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile som f.eks. demente og udviklingshæmmede. Indtil nu har det ikke været tilladt at gennemføre en somatisk behandling af disse patienter, hvis de har modsat sig. Det har betydet, at mange varigt inhabile ikke har fået den nødvendige behandling for somatiske lidelser.

For at sikre at denne sårbare patientgruppe får den rette behandling gør loven om tvang over for varigt inhabile det muligt – som en sidste udvej – at bruge tvang, når det er tydeligt, at det vil have alvorlige konsekvenser for patienten at lade være med at behandle ham eller hende.

De nye regler har betydning for steder og personale, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed af sundhedspersoner som f.eks. på plejecentre, bosteder og i borgerens eget hjem.

Krav om beslutning af læge eller tandlæge inden anvendelse af tvang
Det er kun læger og tandlæger, der kan beslutte, at der skal anvendes tvang. Det kan de gøre, når det står klart, at den varigt inhabile patient vil få forringet sit helbred væsentligt, hvis han eller hun ikke bliver behandlet.

Når en læge eller en tandlæge har besluttet,at der skal anvendes tvang, kan selve gennemførelsen af tvangsbehandlingen delegeres til andre, fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, tandplejere, klinikassistenter og pædagoger.

Det er stadig lægen eller tandlægen, der har det overordnede ansvar for behandlingen og for, at personalet, der skal udføre tvangsbehandlingen, får klar og entydig instruktion under hele forløbet. De almindelige regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver gælder også for tvangsbehandling og tvangsindgreb.

Tvang skal være sidste udvej og skal være mindst indgribende
Der må kun anvendes tvang, hvis der er tydeligt, at det vil have alvorlige konsekvenser for patienten at lade være med at behandle vedkommende.

Brug af tvang skal ses som en sidste udvej, og man skal altid gøre alt, hvad man kan, for at skabe tillid og få patienten til medvirke frivilligt til behandlingen. Når det er besluttet at anvende tvang, skal patienten informeres om beslutningen. De tvangstiltag, man anvender, skal være mindst muligt indgribende, og de skal stå i et rimeligt forhold til behovet for behandling. Det er desuden altid den ansvarlige læge eller tandlæge, der beslutter, hvilke tvangstiltag der skal anvendes.

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning om de nye regler for anvendelse af tvang – klik her.

Læs Styrelsen for Patientsikkerheds pjece om anvendelse af tvang ved somatisk behandling – klik her.

Læs Styrelsens Faktaark om anvendelse af tvang ved somatisk behandling – klik her.

Læs Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile – klik her.

Der er lukket for kommentarer.