Ny guide til lokale retningslinjer for magtanvendelse

Socialstyrelsen har udarbejdet en ny guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse.

Guiden giver inspiration til, hvordan man kan udarbejde lokale retningslinjer om magtanvendelse i forhold til med personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det kan dreje sig om borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, psykiske vanskeligheder, demens m.v.

Det er afgørende, at ledere og medarbejdere dels har kendskab til, hvordan magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse kan forebygges og begrænses. Og dels har viden om, hvornår magtanvendelse må finde sted, og hvad de skal gøre før, under og efter en magtanvendelse.

Guiden indeholder bl.a. forslag til centrale elementer, der kan indgå i de lokale retningslinjer, eksempler og væsentlige overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjerne.

For at læse Socialstyrelsens guide udarbejdelse af lokale retningslinjer for magtanvendelse – klik her.

Der er lukket for kommentarer.