Selveje Danmarks socialøkonomiske netværk

Netværket henvender sig til de medlemsorganisationer, der ser sig selv som socialøkonomiske og som ønsker aktivt at gå ind i arbejdet i og omkring det at være en socialøkonomisk virksomhed. Målet med netværket er at skabe et rum for udvikling af socialøkonomi i Danmark, dels gennem fokus på den enkelte organisation dels gennem det politikunderstøttende arbejde.

Netværket mødes et par gange årligt. Netværket har udpeget følgende 4 indsatsområder:

  • Netværket skal være med til at synliggøre hvem vi er og hvad det er, vi gør som socialøkonomiske virksomheder. Dette med henblik på at øge interessen for socialøkonomi i blandt andet kommuner og andre eksterne samarbejdsparter.
  • Samle et net af eksterne aktører, herunder fagbevægelse, forskningsverden og centraladministration.
  • Understøtte afdækningen af, hvad der ligger i social retur of Investment.
  • Udvikle et tilbud til kommuner der ønsker en dialog omkring socialøkonomi, med henblik på at understøtte politiske ambitioner på området og udvide billedet af, hvad der faktisk er socialøkonomi.

Netværket ønsker samtidig gennem en løbende dialog med vækstcenter for socialøkonomi i Socialstyrelsen at være med til at understøtte de politiske intentioner knyttet til socialøkonomi.

Møderne afholdes dels i København dels hos medlemmer af netværket, og indholdet svinger afhængigt af temaet for det konkrete møde.

Næste møde i netværket er endnu ikke fastlagt.
Deltagelse er gratis for Selveje Danmarks medlemmer.

Jon Krog, Branchedirektør i Selveje Danmark er tovholder på netværker.
Kontakt Jon for tilmelding, yderligere spørgsmål m.v. jkr@selveje.dk eller på telefon 3374 6427.

Der er lukket for kommentarer.