Selveje Danmarks bestyrelsesnetværk

Netværket henvender sig til bestyrelsesmedlemmer i Selveje Danmarks medlemsorganisationer.

Ambitionen er, at skabe en konstruktiv og inspirerende ramme for
udvikling og sparring i forhold til rollen som bestyrelsesmedlem. Og herigennem medvirke til at udvikle potentialet for selvejende organisationer. Netværket mødes to gange årligt, én gang i Jylland og én gang på Sjælland. Hvis behov og ønsker ændrer sig, så gør netværket det også, og det er et stort håb, at alle vil bidrage aktivt til at gøre netværket meningsfyldt og givende for alle medlemmer.

Hvert møde vil indeholde et oplæg fra ekstern oplægsholder, der sætter tonen til temaet for netværksmødet. Temaer, som medlemmerne i netværket selvfølgelig er
med til at definere. Nedenstående ses eksempler på temaer og spørgsmål som netværksmøderne kan indeholde:

  • •  Bestyrelse og ledelse i selvejende organisationer
  • •  Bestyrelsens rolle, ansvar og funktion
  • •  Ledelsens ansvar
  • •  Bestyrelsens strategiske arbejde
  • •  Hvordan understøtter og sikrer man som bestyrelsesmedlem udvikling og innovation?
  • •  Civilsamfundsinvolvering
  • •  Samarbejdet med eksterne parter

Næste netværksmøde foregår den 16. november På Brogaarden i Middelfart kl. 9.30 – 14.30, og handler om, hvordan man skaber arbejdsglæde i bestyrelse og organisation.
Programmet for dagen kan læses her

Har du har lyst til at deltage i Selveje Danmarks bestyrelsesnetværk, så kan du kontakte, politisk konsulent, Kåre Skarsholm på ksk@selveje.dk eller på telefon 41 87 08 04.
Det er gratis for medlemmer af Selveje Danmark at deltage i netværket.

Der er lukket for kommentarer.