Kom til minikonference om krydspres og lederskab i selvejende organisationer

Selveje Danmark inviterer til minikonference fredag den 26. oktober på Børsen kl. 10 – 15. Temaet er krydspres og lederskab i selvejende organisationer med oplæg ved Klaus Majgaard (forstander på Askov højskole, tidligere leder af Center for Social Arbejde og kommunaldirektør) og Rasmus Willig (forfatter og leder af Center for Offentlige og privatansattes ytringsfrihed, Roskilde Universitet).

Ledelse i et spændingsfelt mellem kompleksitet og praktik
Konferencen behandler de udfordringer ledelse og bestyrelse står med, når selvejende organisationer skal navigere i spændingsfeltet mellem det offentlige, markedet og det civile samfund. Lederen skal ofte kunne oversætte modsætningsfulde forventninger og værdier til en opgave, som er forståelig og motiverende for ansatte og samarbejdspartnere. Men hvordan udøver lederne denne kunst? Og hvilken rolle har bestyrelsen? Det er spørgsmålene, som konferencen vil forsøge at besvare.

Drøftelser med deltagerne
Minikonferencen består af to gange et oplæg, efterfulgt af drøftelse og refleksion mellem oplægsholder og deltagere. Om formiddagen vil Klaus Majgaard drøfte hvordan ledelsen skaber motiverende oversættelser af omverdenens krav. Mens Rasmus Willig om eftermiddagen vil forholde sig til spørgsmålet om, hvordan bestyrelse og ledelse tackler medarbejdernes stress og selvcensur.

Debat mellem oplægsholderne
Mod slutningen af dagens program vil Rasmus Willig og Klaus Majgaard hinandens respektive konklusioner. Deltagerne vil også få mulighed for at byde ind, mens Jon Krog, branchedirektør i Selveje Danmark, vil være moderator.

Lidt godt til ganen at gå hjem på
Dagen slutter med et godt glas vin og hyggeligt samvær, hvor vi har god mulighed for at hilse på hinanden, udveksle synspunkter og ønske god weekend.

Se program for dagen – klik her.

Praktisk
Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer, ledere og mellemledere i Selveje Danmarks medlemsorganisationer

Dato, tid og sted: Fredag den 26. oktober, kl. 10:00-15:00 på Børsen, Slotholmsgade 1-3, København

Tilmelding: Kontakt Kåre Skarsholm på ksk@selveje.dk / 41870804

Tilmeldingsfrist: Mandag den 22. oktober

Pris: Gratis for medlemmer af Selveje Danmark

Kort om oplægsholderne
Klaus Majgaard har en bred erfaring fra samarbejdet mellem offentlige og selvejende organisationer. Som leder af Center for frivilligt socialt arbejde har han arbejdet med udvikling af vilkår for den selvejende sektor på det sociale områder. Og som direktør i flere kommuner har han samarbejdet med selvejende organisationer – både når det var harmonisk og konfliktfyldt. Endelig har han som forsker på CBS undersøgt og skrevet om lederens praksis i spændingsfelterne mellem forskellig sektorer.

Rasmus Willing er leder af Center for Offentlige og privatansattes ytringsfrihed Rasmus har bl.a. beskæftiget sig indgående med kritik, værdien af medarbejdernes kritik, og ledelsens ofte uhensigtsmæssige afvæbning af kritikken. Han er forfatter til bl.a. Afvæbnet kritik, Til forsvar for kritikken, Umyndiggørelse, og Hvad skal vi svare? Den 10. oktober udkommer hans næste bog Flexisme.

Konferencens tema flugter med medlemmernes fremtidsscenarier
Minikonferencens tema er valgt med udgangspunkt i et af de strategitemaer, der blev drøftet på Selveje Danmarks årsdag 2018. Efter et udtalt ønske om at se nærmere på udviklingen af fremtidens ledelse i selvejende velfærdsorganisationer, har vi inviteret to oplægsholdere, der vil sætte spot på de udfordringer, som er definerende for området.

Der er lukket for kommentarer.