Mindfulness og kognitiv adfærdsterapi gavner målgrupper på tværs af socialområdet

VIVE har kortlagt danske og internationale undersøgelser af, hvilke gruppeindsatser der virker bedst i forhold til udsatte borgere på det specialiserede socialområde.

Kortlægningen har haft særlig fokus på at undersøge virksomme delelementer i gruppeindsatserne, som potentielt kan understøtte eksisterende social praksis. Her har kortlægningen fundet 27 virksomme delelementer for specifikke målgrupper samt to elementer, der er virksomme på tværs af målgrupper og indsatser.

Virker for stort set alle målgrupper på det specialiserede socialområde
De 27 virksomme delelementer rammer så godt som alle målgrupper på det specialiserede socialområde. Der er især indsatser til borgere med psykiske vanskeligheder, sociale problemer eller misbrug. Dog har kortlægningen ikke identificeret virksomme gruppeindsatser, der henvender sig til borgere med udviklingsforstyrrelser. En tredjedel af de virksomme gruppeelementer vedrører terapi. Derudover er der flere gruppeelementer, der handler om træning af færdigheder og støtte til kontakt og samvær. Der er stort set ingen gruppeelementer, der skal støtte borgeren omkring hverdagsmæssige gøremål som indkøb, kost eller personlig pleje.

Mindfulness og kognitiv adfærdsterapi virker på tværs af målgrupperne
Forskningskortlægning har identificeret to delelementer, der går på tværs af målgrupper og indsatser. Det er mindfulness og kognitiv adfærdsterapi. Personer med milde depressionssymptomer har væsentlig glæde af mindfulness. Tilgangen kan øge deres livskvalitet og mindske deres depressive symptomer og angst. Desuden har hjemløse misbrugere glæde af mindfulness, da det nedsætter deres trang til narkotika og lindrer eventuelle traumer.

Borgere med væsentlige psykiske problemer og hjemløse har glæde af kognitiv adfærdsterapi. Terapien har en positiv effekt på deres oplevelse af kontrol i hverdagen. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at borgeren får større selvværd, mindre selv-stigma og lidt bedre livskvalitet.

Læs mere om undersøgelsen – klik her.

Der er lukket for kommentarer.