Full-service

Et Dansk Erhverv Full-servicemedlemskab giver din virksomhed en stærk, kompetent og pålidelig sparringspartner og adgang til ekspertrådgivning inden for personale- og erhvervsjura, internationalisering, arbejdsmiljø, uddannelse og HR.
Dansk Erhverv hjælper med at forebygge problemer, men træder også til, hvis der skulle opstå konflikter i forhold til en medarbejder. Dansk Erhverv deltager i forhandlinger for at løse tvister om eksempelvis opsigelser og afskedigelser. Lykkes det ikke at opnå enighed ved mægling, kan vi føre sagen ved domstolene fra byret til Højesteret og EU-domstolen – alt sammen uden ekstra omkostninger for dig, som Full-Servicemedlem.

Full-Service omfatter:

  • Politisk interessevaretagelse
  • Hotline rådgivning
  • Internationale forhold
  • Medlemsinformation i nyhedsbreve, medlemsavis og pjecer
  • Dybdegående, individuel juridisk rådgivning
  • Advokatbistand ved retssager
  • Rådgivning om uddannelse og udvikling
  • Kontante medlemsfordele

Økonomi i medlemskabet
Som Full-servicemedlem betaler du i 2015 0,23 % af din lønsum i kontingent, dog minimum kr. 8.290,- pr. år. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/kontingent.
Dansk Erhverv indhenter data på din virksomhed og tilpasser dit kontingent i forhold til vækst eller fald i antal ansatte og lønsum én gang årligt.

Læs mere om kontingent og vedtægter i Full-service her

Der er lukket for kommentarer.