Om Selveje Danmark

De selvejende institutioner er under et enormt pres, hvilket har bevirket at antallet af selvejende institutioner er faldet markant. Karikeret kan man sige, at de selvejende institutioner i dag er som skibe uden et fyrtårn. Det manglende fyrtårn har betydet, at mange selvejende har måttet kæmpe isoleret og ihærdigt for deres eksistensberettigelse i stedet for at fokusere på deres kerneværdier.

→ Læs mere om, hvordan Selveje Danmark kan underbygge de selvejende institutioners eksistensberettigelse her

Selveje Danmark ønsker at skabe et fyrtårn, der kan sætte politisk dagsorden og guide de selvejende institutioner gennem et uoverskueligt område med mange myndighedskrav fra lovgivere, kommuner, KL og andre interessenter på området.
Selveje Danmark vil således skabe grundlag for en samlet og koordineret politisk indsats med fokus på de selvejende institutioners interesser.

→ Læs mere om, hvordan Selveje Danmark gennem bestyrelsesarbejdet vil sikre fokus på medlemmernes interesser

Der er lukket for kommentarer.