Har du husket at registrere organisationens reelle ejere?

Kravet om registrering af reelle ejere omfatter også selvejende organisationer, der er undtaget lov om erhvervsdrivende fonde. Fristen var den 1. december – men det kan nås endnu!

Reglerne om registrering af reelle ejere eller andre personer med en bestemmende indflydelse over et selskab eller en organisation udspringer af at politisk ønske om at skabe større gennemsigtighed i ejerforhold. Noget der blandt andet kan modvirke hvidvaskning af penge og anvendelse af forskellige skattely.

Kravet omfatter stort set alle virksomhedsformer i Danmark, og således også selvejende organisationer på velfærdsområdet. Det gælder også organisationer, der er organiseret som fonde men undtaget lov om erhvervsdrivende fonde. For selvejende organisationer vil det typisk være bestyrelsens medlemmer der skal registreres.

For personer med dansk CPR-nummer, skal bl.a. følgende registreres:
– Fulde navn
– CPR-nummer
– Hvis indflydelse på anden måde: Anfør hvordan (ejeraftale, vetoret el.lign.)
– Startdatoen for reelt ejerskab

Fristen for registrering var den 1. december, men det forlyder, at fristen er skubbet lidt, så det kan nås endnu.

Læs Erhvervsstyrelsens vejledning om identifikation og registrering af reelle ejere – klik her

Der er lukket for kommentarer.