Ghetto udspil – mere pisk end gulerod

Regeringens store ghettoudspil “Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030” indeholder på nogle områder mere pisk end gulerod, og ikke alle initiativer synes lige fagligt velfunderede.

Regeringens nye ghetto udspil indeholder en lang række initiativer, som samlet ifølge regeringen skal sikre, at vi i Danmark ikke har flere ghettoer i 2030.
På børne- og ungeområdet indeholder udspillet blandt andet forslag om obligatorisk dagtilbud, hvilket skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart. Derudover er der også forslag om anden fordeling i daginstitutioner, målrettede sprogprøver i 0. klasse, sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og et enklere forældrepålæg, bedre fordeling af elever på gymnasier, kriminalisering af genopdragelsesrejser, hårdere kurs over for vold i hjemmet, tidlig opsporing af udsatte børn samt skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt.

Selveje Danmarks bekymringer
Der er blandt andet i udspillet et initiativ omkring skolefravær, som vil gælde alle forældre i Danmark. Her foreslås det at, at børne- og ungeydelsen bortfalder i et kvartal, hvis et barn uden gyldig grund har mere end 15 % fravær i løbet af et kvartal. Selveje Danmark vil på alle måde bakke om op en styrket indsats for udsatte børns skolegang. Tallene taler stadig sit eget sprog. Men det er en helhedsorienteret faglig stærk indsats, der er brug for. Ikke straf. At straffe udfordrede forældre dobbelt bliver aldrig løsningen. Mange organisationer har allerede problematiseret dette, og vi deler bekymringen. Dette især i lyset af, at mange behandlingskrævende børn ikke får det rigtige tilbud – ej heller skoletilbud – første gang.

Et andet bekymringspunkt i udspillet er regeringens ønske om, at kunne udstede forældrepålæg omkring forskellige handlepligter hvis der synes behov herfor. Eksempler herpå kan være et pålæg om, at barnet er hjemme på et bestemt tidspunkt eller kommer i daginstitution. Også her vil en konsekvens af manglende overholdelse blive et bortfald af børne- og ungeydelsen. Ydermere, så suppleres dette af et forslag om, at kommunerne ikke som hidtil behøver, at gennemføre en børnefaglig undersøgelse før et forældrepålæg gives.

Der skal fokus på fællesskab fremfor straf
Hvis vi skal hjælpe udsatte børn og unge og deres forældre, så er vi nødt til at sikre, at de bliver mødt med en stærk faglighed, en stærk vedholdenhed og en stærk helhedsorienteret ramme omkring dette arbejde. Det kan aldrig være vejen frem at straffe. Selveje Danmark så meget gerne, at udspillet indeholdt langt flere initiativer, der havde til formål at sikre udsatte børn – også i udsatte områder – en vigtig plads i et fællesskab. Initiativer med fokus på ressourcerne hos både små og store familiemedlemmer fremfor fokus på hurtig straf – endda uden rettergang eller grundig undersøgelse af sagens eller familiens omstændigheder.

Læs hele Regeringens ghettoudspil – klik her

Der er lukket for kommentarer.