Vedr. Coronavirus/Covid-19 og velfærdsområdet


Selveje Danmark arbejder tæt sammen med myndigheder, ministerier og KL om at indsamle og formidle information om seneste nyt på velfærdsområdet i forbindelse med coronavirus/Covid-19.

Her på siden kan du løbende følge væsentlige informationer vedrørende velfærdsområdet.

Selveje Danmark kommunikerer relevant information direkte til medlemmerne via mail. Sekretariat står desuden til rådighed for rådgivning og spørgsmål på tlf. og mail. Se kontaktoplysninger under kontaktfanen.

Ønsker du information og rådgivning om hjælpepakkerne, henviser Selveje Danmark til Dansk Erhverv, der har en side hvor du kan finde masser af information og vejledning.
Læs mere på Dansk Erhvervs hjemmeside - klik her

Du kan finde information, spørgsmål/svar og de seneste nyheder og anvisninger fra alle danske myndigheder på www.coronasmitte.dk. Du finder spørgsmål og svar om velfærdsområdet ved at klikke her - se under overskrift 5.

Du kan også finde spørgsmål og svar om socialområdet ved at kilkke her
Endelige kan du ringe med spørgsmål til den fælles myndighedshotline om coronavirus på telefon 70 20 02 33.

SUNDHEDSSTYRELSEN

25. maj: Anbefalinger til personer i øget risiko - klik her.

25. maj: Personer med øget risiko ved COVID-19. Fagligt grundlag - klik her.

19. maj: Gode idéer til samvær og aktiviteter i en tid med COVID-19 - klik her

15. maj: FAQ - klik her

14. maj: Smitteopsporing af nære kontakter - klik her

4. maj: Særlige anbefalinger til personer i øget risiko - klik her.

4. maj: Opdateret vejledning for forebyggelse af smitte med covid-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner - klik her.

4. maj: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - klik her.

24. april: Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 i hjemmeplejen - klik her.

24. april: Retningslinjer for brug af værnemidler - klik her.

22. april: Vaccination mod pneumokokker til udvalgte risikogrupper - klik her.

21. april: Nye retningslinjerne: Flere grupper kan nu testes - klik her.

21. april: Omstilling og gradvis øget aktivitet i det kommunale sundhedsvæsen - klik her.

16. april: Vejledning for gradvis,kontrolleret genåbning af dagtilbud - klik her.

8. april: Retningslinjer for brug af værnemidler - klik her.

8. april: Vejledning om forebyggelse af spredning af COVID-19 på plejecentre og bosteder mm - klik her.

7. april: Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud - klik her

3. april: Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte - klik her

2.april: Opdaterede retningslinjer for medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper - klik her.

1. april: Flere kan blive henvist til test for COVID-19 - klik her

31. marts: Oversigt over indgangene til de regionale COVID-19 vurderingsenheder - klik her

27. marts: Ny blanket for test af medarbejder i kritiske funktioner - klik her

27. marts: Arbejdsgivererklæring til test af medarbejder, der varetager kritisk funktion ifm. COVID-19 - klik her.

27. marts: Retningslinje til modtagelse af udskrevne personer med mistanke eller påvist smitte med COVID19 - klik her.

27. marts: Rationel Farmakoterapi om COVID-19: ikke belæg for negative effekter af ibuprofen og blodtrykssænkende medicin - klik her

27. marts: Udskrivelse af personer med COVID-19 til kommunal pleje - klik her

26. marts: Retningslinjer for vurdering, behandling og visitation ved forgiftninger med og abstinenser til centralstimulerende stoffer - klik her.

25. marts: Opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19 på ældre-, social- og sundhedsområdet - klik her.

25. marts: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere - klik her.

24. marts: Retningslinjer for behandling af akutte opioidabstinenser - klik her.

24. marts: Nye materialer giver råd til hjemløse og særligt udsatte borgere - klik her

23. marts: Sundhedsstyrelsens status i forbindelse med epidemiens første bølge - klik her.

21. marts: God håndhygiejne er nødvendig for at forebygge coronavirus/COVID-19 - klik her

20. marts: Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet for COVID-19 - klik her

20. marts: I dag får alle borgere information om COVID-19 i deres e-boks - klik her

20. marts: Fortsæt din lægemiddelbehandling for hjertesvigt og forhøjet blodtryk - klik her

19. marts: Indsatser på landets rusmiddelcentre  - klik her.

19. marts: Nye plakater til butikker og supermarkeder - klik her.

18. marts: Svar fra Sundhedsstyrelsen på 58 spørgsmål om socialområdet - klik her.

18. marts: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, ældreplejen og socialområdet - klik her.

18. marts: Nye retningslinjer med præcisering af visitation af børn og sårbare ved mistanke om Covid19 - klik her

18. marts: Håndtering af besøg fra pårørende hos institutioner med risikogrupper - klik her

16. marts: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID19 - klik her.

16. marts: Indsatser på landets rusmiddelcentre - klik her.

15. marts: Håndtering af ansatte i sundheds- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper - klik her.

15. marts: Smittebegrænsning i forbindelse med nære kontakter (rådgivning vedr. nære kontakter) - klik her.

13. marts: Sundhedsstyrelsen om personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19 - klik her.

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

20. marts: Nye tiltag for at begrænse smittespredning af ny coronavirus - klik her

20. marts: Vigtig besked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark - klik her

19. marts: Tilsyn, varslinger og høringer i april måned er aflyst - klik her

18. marts: Forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, botilbud, opholdssteder mv. - klik her.

17. marts: Ny COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet - klik her.

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET

22. juni: Orientering om ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale tilbud og om mulighed for at indføre midlertidige lokale restriktioner for besøg - klik her

9. maj: Informationer om coronavirus og socialområdet med FAQ's - klik her

5. maj: Orientering om reglerne for anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk i forlængelse af opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet - klik her.

1. maj: Orientering om opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet - klik her.

1. maj: Orientering om reglerne for anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk i forlængelse af opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen - klik her.

30. april: Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet - klik her.

30. april: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen - klik her.

29. april: Orienteringsskrivelse til samtlige kommuner, regioner og socialtilsyn samt relevante myndigheder og organisationer - klik her.

25. april: Opsamling på lempelse af besøgsrestriktioner - klik her.

25. april: Politisk aftale om delvis genåbning af socialområdet - klik her.

25. april: Se bilag til aftalen med oversigt over partnerskaber - klik her. 

23. april: Orienteringsskrivelse: Ændring af frist for indsendelse af Årsrapporten til Tilbudsportalen - klik her

16. april: Orienteringsbrev om fleksibilitet i forbindelse med kontrakthåndtering - klik her.

8. april: Orientering om ændring af besøgsforbud på det sociale område - klik her

7. april: Ny rådgivningsfunktion skal hjælpe fonde og organisationer med at finde sammen om coronainitiativer for udsatte - klik her

7. april: Bredt politisk flertal enige om hjælpepakke til sociale organisationer - klik her

4. april: Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 - klik her

31. marts: Ministersvar giver flere oplysninger vedr. magtanvendelse under Covid-19 - klik her

31. marts: Vedr. indsatsen til hjemløse og særligt socialt udsatte mennesker med misbrug under COVID19 - klik her.

30. marts: Vedr. plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19 - klik her

30. marts: Vedr. tilbagevenden til anbringelsessteder og botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet - klik her.

24. marts: Politisk flertal sikrer nødpladser på kvindekrisecentre - klik her.

21. marts: Minister understreger: Socialpædagogisk bistand skal fortsætte trods coronakrise - klik her

19. marts: Anbefalinger for at beskytte sårbare borgere på rusmiddelcentre - klik her.

18. marts: Orientering om forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge - klik her

18. marts: Pressemeddelelse om udsatte: Visiterede tilbud og tilbud med visitation på stedet, er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på max 10 personer - klik her.

18. marts: Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser på socialområdet - klik her. 

18. marts: Læs orienteringsskrivelsen om bekendtgørelsen - klik her

17. marts: Ny hotline vejleder om corona på socialområdet - klik her.

15. marts: Retningslinjer for samvær mellem anbragte børn og deres biologiske forældre - klik her.

13. marts: Socialtilsyn pålægges at kommunikere al relevant information til socialt tilbud og udsatte - klik her.

SOCIALSTYRELSEN

30. juni: Ansøgningspulje om kompensation for lønudgifter som følge af COVID-19 - klik her

29. juni: Ansøgningspulje om kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19 - klik her

20. juni: Ordning til midlertidig lønkompensation på Social- og Indenrigsministeriets område - klik her

17. juni: Ordning om kompensation for faste omkostninger på Social- og Indenrigsministeriets område - klik her 

12. juni: Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet - klik her

2. juni: Opdaterede retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet - klik her.

KOMMUNERNES LANDSFORENING (Se evt. KLs site om covid19 - klik her)

2. juni: KL's Information til private interessenter - klik her.

5. maj: KLs information til private interessenter - klik her for at læse den.

1. maj: KL og Danske Regioners forståelsespapir vedr. udskrivelser af COVID-19-patienter - klik her.

28. april: Information til private interessenter - klik her

17. april: Information til private interessenter - klik her.

14. april: Information til private interessenter - klik her.

8. april: Information til private interessenter - klik her

3. april: Information til private interessenter - klik her

1. april: Information fra KL til private interessenter d. 1. april - klik her.

27. marts: Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid19 - klik her.

24. marts: Orientering til private interessenter - klik her.

22. marts: Ny aftale med de faglige organisationer giver fleksibilitet og hurtighed - klik her

20. marts: Notat: Orientering til aktører mf. - klik her

18. marts: Information vedrørende plejefamilier og coronavirus - klik her

13. marts: Orientering fra KL om socialområdet under COIVID19 - klik her.

12. marts: KLs beredskab - afgrænsning af vitale funktioner - klik her.

STATENS SERUM INSTITUT

25. maj: Tal og fakta om COVID-19 og symptomer - klik her

25. maj: Epidemiologisk trend og fokus: symptomer - klik her

24. april: Epidemiologisk trend med fokus på plejehjem - klik her.

24. marts: Anbefalinger til prioriteret brug af værnemidler - klik her

24. marts: Infektionshygiejniske retningslinjer for bosteder og lignende under COVID19 - klik her

24. marts: Infektionshygiejniske retningslinjer for plejehjem og plejeboliger under COVID19 - klik her. 

23. marts: Vurdering af det aktuelle smittetryk i Danmark i forhold til COVID-19 - klik her

20. marts: Kåre Mølbak skal sidde i EU's coronapanel - klik her

13. marts: Personalehåndtering af beboer på botilbud og plejehjem med mistænkt eller påvist COVID19 - klik her. 

ERHVERVSSTYRELSEN

17. marts: Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked - klik her.

SKATTEMINISTERIET

16. marts: Udskydelse af momsbetaling og B-skat for små og mellemstore virksomheder - klik her

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET

19. juni: Nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner er på plads - klik her

13. maj: Her er rammerne for genåbningens fase 2 på Børne- og Undervisningsministeriets område - klik her

3. april: Ny COVID-19-uddannelse skal gøre borgere klar til at støtte plejesektoren - klik her

15. marts: Regler for nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning og lignende grundet COVID19 - klik her

13. marts: Kriterier for nødpasning - klik her.

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET

30. juni: Aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen - klik her

29. juni: Regeringen åbner endnu mere op for besøg på blandt andet plejehjem og sygehuse - klik her

27. juni: Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner nr 1030 - klik her

18. juni: Nu er appen smitte|stop klar til danskerne - klik her

1. maj: Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19 - klik her.

7. april: Besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. og sygehuse - klik her

31. marts: Brev fra socialministeren vedrørende indsatsen til hjemløse med misbrug under COVID-19 - klik her

31. marts: Partier enige om akut støtte til hjemløseorganisationer - klik her.

31. marts: Regering og folketing udvider vaccinationsprogram - klik her

31. marts: Enigt folketing sender akut coronastøtte til hjemløseorganisationer - klik her

22. marts: Teststrategi skal sikre at flest muligt testes for COVID-19 - klik her

19. marts: Spørgsmål og svar om bekendtgørelser udstedt ifm. COVID19 - klik her.

17. marts: Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling - klik her.

17. marts: Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet grundet Corona - klik her.

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

27. maj: Bekendtgørelse om delvis genåbning - klik her

23. april: Vejledning om Covid-19 som arbejdsskade - klik her.

FINANSMINISTERIET

19. marts: Pressemeddelelse: omfattende hjælpepakke til dansk økonomi - klik her

18. marts: Kompensation for virksomhedernes faste udgifter - klik her.

STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING

6. april: Bredt flertal sætter timekrav for folk på kontanthjælp på pause - klik her

1. april: Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats udskydes - klik her

30. marts: Justerering af rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen - klik her

27. marts: Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge - klik her

20. marts: Ny bekendtgørelse udmønter en midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen - klik her

LÆGEMIDDELSTYRELSEN

31. marts: Henstilling fra Lægemiddelstyrelsen til leverandører af værnemidler om at prioriterer private aktører - klik her.

24. marts: Sundhedsministeren får flere beføjelser til at modvirke forsyningsproblemer - klik her

22. marts: Risiko for forsyningssvigt: Spar på værnemidlerne - klik her

Se også Selveje Danmarks orienteringer vedr. coronavirus/Covid-19 på vores hjemmeside - klik her.