Velkommen til to nye medlemmer

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde velkommen til to nye medlemmer. Det drejer sig om de selvejende organisationer ”Hvem Kan” og Vejby Bo og Beskæftigelse, “Hvem Kan” er et botilbud i Nordjylland for udviklingshæmmede. Botilbuddet består af Fælleshuset og Smedehuset og er normeret til syv borgere. Vejby Bo og Beskæftigelse er et bo- og ...

Nyt katalog over redskaber til dokumentation af sociale indsatser

Socialstyrelsen har sammensat et katalog med redskaber til dokumentation af sociale indsatser. Hensigten er at understøtte sociale tilbud i valg af dokumentationsredskab. Socialstyrelsen har udarbejdet et katalog over dokumentationsredskaber af sociale indsatser. Kataloget består af korte beskrivelser af redskaber til brug for dokumentation af sociale indsatser til fire målgrupper: Udsatte børn og unge, børn og ...

Ny ordning om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag giver problemer

Den 1. januar 2018 trådte der en ny ordning i kraft om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Ordning hedder Praktikplads-AUB og har skabt problemer for en gruppe selvejende organisationer. Arbejdsmarkedets parter og regeringen indgik i 2016 en aftale om at understøtte de unge og voksne, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, ved at skabe incitament i den enkelte virksomhed/organisation ...

Velbesøgt nordisk velfærdskonference gav nye perspektiver på not-for-profit velfærd

Velbesøgt nordisk velfærdskonference gav nye perspektiver på not-for-profit velfærd
Med temaet værdibaseret velfærd i et not-for-profit perspektiv afholdt Selveje Danmark sammen med søsterorganisationerne i Sverige og Norge, Famna samt Virke Ideell og Frivillighet, en fælles nordisk konference på Børsen den 8. februar. Skarpe oplæg og spændende oplægsholdere Konferencens hovedfokus var værdier og identitet, og dagen bød på mange nye vinkler og perspektiver. Ældreminister Thyra ...

Børne- og socialministeren vil finde en løsning på ”fondsproblematikken”

Selveje Danmark deltog den 25. januar i et godt og konstruktivt møde med social- og børneminister Mai Mercado. I mødet, der også havde deltagelse af Dansk Erhverv og LOS, fik vi mulighed for at beskrive de massive problemer, der er forbundet med Socialtilsynets og Civilstyrelsens håndtering af selvejende organisationer med behov for tilpasning af vedtægter til nutiden. Konkret ...

Penge til bedre bemanding på plejehjem og friplejeboliger

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 8. december 2017 en finanslovsaftale for 2018. Efter den aftale afsættes der 500 mio. kr. årligt fra 2018 til 2021 til at styrke bemandingen på ældreområdet. Også i år er der blandt et flertal af partier på Christiansborg et politisk ønske om at styrke ældreområdet økonomisk, som det også ...

Socialpsykiatrisk botilbud bliver medlem af Selveje Danmark

Johannes Hages Hus, et selvejende socialpsykiatrisk botilbud, har meldt sig ind i Selveje Danmark. Botilbuddet ligger i Nivå i Nordsjælland og henvender sig til voksne med almene psykiske lidelser og med betydelige og varige psykiske, sociale og eventuelle fysiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet er døgnbemandet og godkendt efter serviceloven § 108 og § 107. Johannes Hages Hus tilbyder en højt ...

Invitation til kursus i persondatabeskyttelse den 1. og 7. marts

Invitation til kursus i persondatabeskyttelse den 1. og 7. marts
Den 25. maj 2018 træder der nye regler i kraft om behandling og beskyttelse af persondata. De nye regler får stor betydning for den enkelte organisations håndtering af både borgernes og medarbejdernes persondata. Den enkelte organisation er i den forbindelse forpligtet til at gennemføre en række analyser, refleksion og konkrete tiltag. Selveje Danmark inviterer derfor til ...

Ny erhvervsrettet uddannelse til unge med kognitivt handicap

Tænk hvis mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse selv kunne vælge uddannelse og karrierevej og indgå i hverdagen på enhver virksomhed. Det er tanken bag et stort projekt i Glad Fonden støttet af den A.P. Møllerske Støttefond Uddannelsesprojektet, som Glad Fonden har søsat, skal i projektperioden tilbyde 100 unge et to-årigt uddannelsesforløb – en Flex Uddannelse – ...

Krav om indhentelse af børneattest for ansatte og frivillige i selvejende organisation

Den 1. januar trådte der nye regler i kraft vedrørende indhentelse af børneattest for ansatte og frivillige i blandt andet selvejende organisationer. Reglerne gælder for organisationer og foreninger, der modtager støtte fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område. De nye regler betyder, at der skal indhentes en børneattest, inden en selvejende organisation ansætter eller beskæftiger personer, ...