Aftale om regionernes økonomi giver mindre løft til psykiatrien

Aftale om regionernes økonomi giver mindre løft til psykiatrien
Regeringen har indgået en økonomiaftale med Danske Regioner, der giver 200 millioner kroner til psykiatriområdet. Midlerne skal bruges til at styrke børn, unge og voksenpsykiatrien. Mere ligestilling mellem psykiatri og somatik Regeringen og Danske Regioner er enige om, at psykiatrien i de kommende år skal løftes med fokus på fortsat ligestilling mellem psykiatri og somatik, øget sammenhæng ...

Hvordan styrker vi socialøkonomiske virksomheder? Kom til debat på folkemødet

Socialøkonomiske virksomheder er sat i verden for at gøre en forskel for mennesker, der er langt fra arbejdsmarkedet. Derfor sætter Selveje Danmark på folkemødet fokus på, hvordan samspillet mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder bliver styrket. Mød Christina Grøntved, direktør, Incita, Katja Isa Sørensen, forskningsassistent, CBS, Vibeke Dømler Beske, specialkonsulent, Slagelse Kommune og Dorte Bukdahl, centerchef, ...

Er der lys for enden af tunnelen for de fastlåste fonde?

En ny afgørelse fra Erhvervsankenævnet sætter fokus på Civilstyrelsens praksis, når det handler om godkendelse af vedtægtsændringer. Det har Selveje Danmark beskrevet i et debatindlæg. Gennem det sidste år har vi igen og igen set, hvordan selvejende organisationer etableret som fonde er blevet bremset i deres udvikling. Det er sket, når Civilstyrelsen har nægtet dem ...

Økonomiaftale for 2019 mellem kommunerne og staten på plads

Regeringen og KL indgik den 7. juni en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Overskriften for aftalen 2019 er ønsket om at understøtte en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, hvilket følger i forlængelse af det arbejde, regeringen under overskriften ”Sammenhængsreformen” har initieret. En reform der sætter fokus på afbureaukratisering, ledelse og bl.a. ...

Ny rapport fra Ankestyrelsen viser generel tilfredshed med socialtilsynet

Ny rapport fra Ankestyrelsen viser generel tilfredshed med socialtilsynet
Ankestyrelsen har udgivet en rapport, der belyser socialtilsynet set med de sociale tilbuds og plejefamiliernes øjne. Generelt er der tilfredshed, men også plads til forbedring. Den generelle tilfredshed er steget – men ikke i forhold til kvalitet Generelt er sociale tilbud tilfredse med socialtilsynet, og sammenlignet med 2015 er tilfredsheden steget, så 94 procent af tilbuddene ...

Selveje Danmark udgiver podcast

Selveje Danmark har netop udgivet sit første podcast under navnet Hjertelyd. Selvejende organisationers arbejder handler om mennesker og deres stemme, hvilket også er den bærende tanke bag podcastets tilblivelse. Hjertelyd giver stemme til mennesker, som på forskellig vis er en del af vores velfærdssamfund. Målet er at podcasten skal bestå af 5 afsnit, hvor en ...

Velkommen til Døvefilm

Det er med stor fornøjelse, at Selveje Danmark kan byde velkommen til Døvefilm som nyt medlem: Døvefilm arbejder med at udvikle og udbrede billedproduktion på tegnsprog. Organisationens mission er, at målgruppen opnår større viden om spørgsmål af samfundsmæssig betydning og involveres i den demokratiske proces. Blandt andet indgår Døvefilm i samarbejde med DR i et ...

Årsdag og generalforsamling i Selveje Danmark

Selveje Danmarks årsdag 2018 løb af stablen fra den 24.-25. maj på det naturskønne Munkebjerg Hotel i Vejle. Omkring 114 medlemmer deltog i det to dage lange program, der bød på generalforsamling, oplæg og underholdning. Fokus på forandring og fremtidens velfærd Dagen startede med et oplæg om frivillighed ved Mads Roke, formand for Frivilligrådet, der ...

Bikubenfonden støtter unge på kanten

Bikubenfonden vil udvikle og afprøve nye veje for at bringe udsatte unge tættere på job og uddannelse. Selveje Danmark har sammen med en lang række aktører på området været til dialogmøde med titlen ”Nye samarbejder om unge på kanten”. Bikubenfonden har udarbejdet en ny strategi på socialområdet med fokus på længerevarende projekter, der finder større ...

Ny rapport dokumenterer: Metoden Critical Time Intervention har positiv effekt ved udslusning

Ny rapport dokumenterer: Metoden Critical Time Intervention har positiv effekt ved udslusning
Ny rapport fra VIVE dokumenterer, at indsatsmetoden Critical Time Intervention (CTI) hjælper borgere med psykiske lidelser, der flytter til egen bolig efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller efter ophold på et botilbud, og som har for behov for bostøtte f.eks. efter servicelovens § 85. Det viser en evaluering af metoden, der blev afprøvet i Greve, Hillerød, ...