Selvejende rammes hårdt af krav om AUB-bidrag

ATP udsender i disse dage breve til samtlige virksomheder og organisationer med erhvervsuddannet personale. Desværre har man i modellen slet ikke taget hensyn til en række af de forhold, der gælder for organisationer på det selvejende område. Modellen, der er udarbejdet, handler helt kort om, at man vil præmiere de virksomheder og organisationer, der løfter ...

Beskæftigelsesministeren inviterer til revision af arbejdsmiljøreglerne

Arbejdsmiljøreglerne opleves af mange som komplekse og ganske vanskelige. Det i et sådant omfang, at det kan hindre det velfungerende arbejdsmiljøarbejde. Derfor inviterer beskæftigelsesministeren alle virksomheder og organisationer til at give besked om problematiske regler. Beskæftigelsesministeren skriver om det nye initiativ: – I Danmark har vi et solidt værn af arbejdsmiljøregler, der beskytter os mod ...

”Fair og lige konkurrence” bør også handle om velfærd

”Fair og lige konkurrence” bør også handle om velfærd
Regeringens nye udspil ”Fair og lige konkurrence” undtager offentlige kerneydelser, men det er netop på offentlig kernevelfærd, at samfundet bruger milliarder af kroner. Og det er her, tusindvis af mennesker hver dag er afhængige af at få hjælp, hvad enten de er udsatte, syge, ældre eller børn. Det er med andre også ord her, at det offentliges ...

Mød fremtiden og Steffen Brandt på Selveje Danmarks årsdag

Mød fremtiden og Steffen Brandt på Selveje Danmarks årsdag
Selveje Danmark inviterer vanen tro til årsdag på Munkebjerg Hotel i Vejle den 24.-25. maj. På årsdagen vil vi beskæftige os intenst med fremtiden og de forandringer, som Velfærdsdanmark undergår. Velkommen til fremtiden Vi taler i dag om rehabilitering, om udbud og konkurrenceudsættelse, om samskabelse, potentialet i frivillighed med mere. Vi ser, hvordan økonomi presser ...

Få nye metoder til forebyggelse af vold

På en nye hjemmeside deler forskellige faggrupper nye metoder og redskaber til at forebygge konflikter, trusler og vold. Hjemmesiden hedder Metoder Mod Vold og er et resultat af en overenskomstaftale fra 2015 mellem KL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, SL, 3F og Sundhedskartellet. Sitet er tænkt som et videns- og inspirationsværktøj til at håndtere og forebygge voldsomme hændelser i arbejdet med ...

Kom til ledernetværk om teamledelse med Anders Trillingsgaard

Kom til ledernetværk om teamledelse med Anders Trillingsgaard
Selveje Danmark inviterer medlemmerne til ledernetværk om teamledelse med Anders Trillingsgaard den 23. april i Vejle hos Danske Diakonhjem. Anders Trillingsgaard er forsker, partner og bestyrelsesformand i UKON. Han er derudover en af de mest toneangivende personer i udviklingen af ledelsesteam. Han vil med afsæt i dagens emne facilitere en workshop efter sit oplæg. Praktisk Dato og ...

Opkræver Socialtilsynet ulovlige takster for ”væsentlige ændringer”?

Selveje Danmark er efter en dialog med vores medlemmer dykket ned i en noget teknisk men også meget praktisk relevant problemstilling. Det handler om den model for opkrævning af takster, som de fem socialtilsyn anvender. For dem alle gælder, at taksten differentieres med udgangspunkt i antallet af pladser. Det gælder prisen for en godkendelse, for ...

Selvejende misbrugsbehandling udfordret af regeringens sundhedspolitiske udspil

Selvejende misbrugsbehandling udfordret af regeringens sundhedspolitiske udspil
Regeringen planlægger at placere behandlingen af borgere med dobbeltdiagnoser, dvs. borgere med et misbrug og en psykisk lidelse i kombination, i regionalt regi. Det fremgår af regeringens udspil Sundhed, hvor du er – en opfølgning på udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De  selvejende misbrugsbehandlingstilbud, som har specialiseret sig i at hjælpe samme målgruppe, står ...

Ny rapport peger på uklarhed i reglerne for magtanvendelse

Ny rapport peger på uklarhed i reglerne for magtanvendelse
En tværministeriel arbejdsgruppe har gennemført et serviceeftersyn af reglerne om magtanvendelse i serviceloven på voksenområdet. Kort før påske barslede arbejdsgruppen med otte anbefalinger, som nu skal behandles politisk. Sammenfattende lægger anbefalingerne vægt på, at der er behov for at få “præciseret de eksisterende regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.” Selveje Danmark kan se ...

Tilmelding til efterårets bestyrelsesuddannelse åbner

Ønsker du og din organisation at arbejde mere professionelt og strategisk med bestyrelsesopgaven, så er det nu, du/I skal slå til. Selveje Danmark åbner nemlig i dag officielt for tilmelding til efterårets bestyrelsesuddannelse i Vejle. Der plejer at være rift om pladserne, så har du en drøm at opkvalificere egne eller andres bestyrelseskompetencerne i forhold til deltagelse i ...