Beskæftigelsespolitiske mål for 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har nu overfor kommunerne udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for perioden frem mod 2019. Der er tale om 6 indsatsområder samt et syvende, der er undervejs og knyttet til beskæftigelsen af handicappede.

Det går godt i Danmark, det er afsættet for opstillingen af de nye mål for beskæftigelsesindsatsen i Danmark de kommende år. Det smitter også positivt af på beskæftigelsen, og skaber allerede nu flaskehalsproblemer, i forhold til at finde personer til besættelsen af ledige jobs. Derfor er regeringens fokus også rettet meget mod de ledige, der i dag står lidt længere fra arbejdsmarkedet.

Seks beskæftigelsespolitiske mål
De seks beskæftigelsespolitiske mål, som udstikker den overordnede retning for den aktive beskæftigelsesindsats i 2019, er:

1) Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

2) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

3) Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende

4) Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.

5) Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

6) Udsatte ledige skal have en indsats

Ekstra beskæftigelsespolitisk mål om at få handicappede i job
Inden sommerferien vil der blive tilføjet et 7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

De beskæftigelsespolitiske mål rammer på en række områder de indsatser, som medlemmer af Selveje Danmark allerede arbejder aktivt med. Medlemmernes erfaringer vil kunne indgå i den målrettede opfyldelse af de opstillede mål. Det kan derfor anbefales, at alle, der arbejder med beskæftigelse, dykker ned i de konkrete mål og overvejer, hvordan man som organisation kan spille ind.

Læs mere om de enkelte mål – klik her.

Der er lukket for kommentarer.