Ankestyrelsen: Længerevarende botilbud skal indrettes, så de understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse fastslået, at længerevarende botilbud skal indrettes, så de understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen. De fysiske rammer skal tilgodese borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Ældreboliger skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken
Almene ældreboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap. Det betyder blandt andet, at hver ældrebolig skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Det kan dog i særlige tilfælde besluttes, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken. Boligens adgangsforhold skal også være egnede for gangbesværede.

Disse krav til indretning må anses for at være udtryk for, hvornår en bolig er egnet til længerevarende ophold for ældre og personer med handicap. Der kan derfor tages udgangspunkt i de samme principper, hvis et botilbud skal godkendes som længerevarende tilbud efter servicelovens regler.

For at læse Ankestyrelsens principafgørelse om indretning af længerevarende botilbud – klik her.

Der er lukket for kommentarer.