Netværksmøder


I Selveje Danmark afholdes løbende en række netværk, som vores medlemmer har gratis adgang til.

Nedenfor kan du se datoerne for kommende netværksmøder:

Selveje Danmarks socialøkonomiske netværk

Næste møde i netværket er endnu ikke fastlagt.

Vil du læse mere om Selveje Danmarks socialøkonomiske netværk - klik her.

Selveje Danmarks bestyrelsesnetværk

26. oktober: Minibestyrelses- og lederkonference kl. 9.30-15.00 på Børsen med oplæg af bl.a. Rasmus Willing (RUC) og Klaus Majgaard (Askov Højskole og CBS)
Læs mere om minikonferencen - klik her.

Læs mere om Selveje Danmarks bestyrelsesnetværk - klik her.

Selveje Danmarks ledernetværk

26. oktober: Minibestyrelses- og lederkonference kl. 9.30-15.00 på Børsen med oplæg af bl.a. Rasmus Willing (RUC) og Klaus Majgaard (Askov Højskole og CBS)
Læs mere om minikonferencen - klik her.

30. november: Ledernetværk om stress på arbejdspladsen
Denne lederworkshop ved Tina Buch Olsson, chefkonsulent i HR og ledelse, Dansk Erhverv vil give jer inspiration og værktøjer til både at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere. Arrangementet afholdes på Børsen i København.
Læs mere om ledernetværksmødet - klik her.

Vil du læse mere om Selveje Danmarks ledernetværk - klik her.

Kommunikationsnetværk

26. november: Møde i Selveje Danmarks kommunikationsnetværk kl. 10-13 på Børsen.
For optagelse i netværket henvend dig/jer til chefkonsulent Gitte Landros på gla@selveje.dk / 91 33 58 50
Læs mere om mødet - klik her.

Vil du læse mere om Selveje Danmarks kommunikationsnetværk - klik her.