Åben invitation til informationsmøde om senest nyt på velfærdsområdet

Selveje Danmark og Dansk Erhverv afholder hvert halve år informationsmøder, hvor vi sætter fokus på seneste nyt inden for velfærdsområdet. Målet er, at du som deltager går fra mødet med et godt overblik over det aktuelle situation og den politiske dagsorden. Se nedenstående for emner på informationsmøderne.

Foreløbige emner på informationsmøderne

  • – Nye ferieregler,
  • – Den nye vejledning om kommunernes beregning af egne takster ift. friplejeboliger,
  • – Senest status i forhold til persondata,
  • – Fondsproblematikken
  • – Den igangværende revision af tilbudsportalen
  • – Hertil vil komme yderligere en række aktuelle temaer.

Branchedirektør Jon Krog, Selveje Danmark, samt en repræsentant for Dansk Erhverv underviser på dagen.
Ovennævnte temaer vil blive suppleret med yderligere relevante temaer. De vil fremgå af det endelige program, der forventes udsendt primo januar.

Tid og sted for møderne
– Tirsdag den 16. januar på Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.
– Tirsdag den 23. januar hos Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle.
– Onsdag den 24. januar hos Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7-9, 8220 Aalborg Ø

Tilmeld dig allerede nu – meget gerne sammen med en kollega eller to – ved at skrive til Karolina Thorsen på kct@danskerhverv.dk

For at læse det foreløbige program for informationsmøderne – klik her.

Der er lukket for kommentarer.