Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse

Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet og evidens er stigende, og en skarp prissætning bliver stadig vigtigere. For at klare den skærpede konkurrencesituation må hele organisationen levere solide resultater. Det gælder ikke mindst bestyrelsen.

Derfor tilbyder Selveje Danmark nu en bestyrelsesuddannelse skræddersyet selvejende organisationer og med et særligt strategisk sigte.


Fokus på selvejendes særlige udfordringer

Uddannelsens omdrejningspunkt er de særlige udfordringer og muligheder ved at drive et idealistisk foretagende og en sund forretning på samme tid.

Undervisningen består af følgende moduler:

  • – Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
  • – Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
  • – Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
  • – Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen


Anerkendte undervisere

Steen Hildebrandt: Ph.D, Professor, Aarhus Universitet, adjungeret professor, CBS. Forfatter til flere bøger om ledelse og bestyrelsesarbejde.
Steen underviser i tentativ strategi i selvejende organisationer.

Torben Ballegaard: Adjungeret professor, tidligere koncernchef for Bang og Olufsen og bestyrelsesmedlem i LEGO, nu fuldtidsbeskæftiget med bestyrelsesarbejde.
Forfatter til bogen: Når bestyrelsen skaber værdi, som også bliver kursets grundbog. Torben underviser i bestyrelsens sammensætning, arbejdsopgaver og udvikling.

Jon Krog: Branchedirektør i Selveje Danmark. Underviser i selvejende organisationers særkende, identitet og selvforståelse. Og gennemgående undervisere på alle dagene.

Louise Høgh von der Heide: Advokat i Dansk Erhverv. Underviser i selvejende organisationers juridiske særkende.

Kåre Skarsholm: Politisk konsulent Selveje Danmark, er også gennemgående undervisere på alle dagene.

Partnerskab og pris

Der er indgået partnerskab med en uddannelsesinstitution, så det er muligt at opnå 5 ECTS-point.

Den endelige pris for uddannelsen er 4.500 kr./deltager med en ekstra omkostning på 1.000 kr./deltager ved tilkøb af eksamen.
Prisen er inkl. litteratur, materialer og forplejning.

Datoer for undervisning

Efteråret 2018 i Vejle:
Torsdag den 30. august
Torsdag den 27. september
Torsdag den 25. oktober
Torsdag den 29. november

Undervisningen bliver afholdt på Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle i tidsrummet kl. 15-20.

Den 5. december er der deadline for aflevering af skriftlig opgave på akademiniveau.
Den 12. december er der mundtlig eksamen på akademiniveau.

Den 8. januar er der deadline for aflevering af eksamensopgave på diplomniveau.

Foråret 2019 i København:

Torsdag den 31. januar
Torsdag den 27. februar
Torsdag den 28. marts
Torsdag den 25. april

NB: Alle datoer for forårets undervisning er foreløbige.

Læringslaboratorier og erhvervscases

Undervisningen foregår i læringslaboratorier og varetages af eksterne anerkendte oplægsholdere samt specialister fra Dansk Erhverv og Selveje Danmark. Der arbejdes praksisnært og løsningsorienteret med deltagernes erhvervscases.

Praktisk
Pris
Kr. 4.500 pr. deltager. Eksamen på diplomniveau kan tilkøbes for kr. 1.000 pr. deltager. Litteratur og forplejning er inkluderet i prisen.
Undervisningens udgangspunkt er akademifaget udvidet bestyrelsesansvar.

Sted
Uddannelsen afholdes 1-2 gange om året i skiftevis
København og Vejle.

Tidspunkt
De enkelte undervisningsgange afvikles om eftermiddagen i tidsrummet fra kl. 15-20.

Omfang
Bestyrelsesuddannelsen forløber over 4 eftermiddage/aftener på 4 måneder. Pensum er ca. 600 sider.

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i selvejende organisationer.

For yderligere information – klik her 

Eller kontakt Kåre Skarsholm på ksk@selveje.dk / 41870804

Se oversigt over tidligere deltagere

For at se oversigt over personer, der har gennemført Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse – klik her.

Der er lukket for kommentarer.